Realizacija novih projekat u Mjesnoj zajednici Šerići

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je povodom uspješno završenih radova na izgradnji spomen obilježja poginulim borcima u Oslobodilačko-odbrambenom ratu

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je povodom uspješno završenih radova na izgradnji spomen obilježja poginulim borcima u Oslobodilačko-odbrambenom ratu i sanacije dijela krova na Domu kulture u Mjesnoj zajednici Šerići posjetio ovu Mjesnu zajednicu.

Realizovani projekti su finansirani iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu, a za izgradnju spomen obilježja je izdvojeno 30.000,00 KM, dok je na sanaciju dijela krova na Domu kulture utrošeno 12.000,00 KM.

Izvođač radova je d.o.o. “Zimex” Živinice.

Mjesnoj zajednici Šerići je za naredni period u Budžetu Općine Živinice planirana realzacija nekoliko značajnih projekata, među kojima je zamjena stolarije na Domu kulture, te asfaltiranje platoa ispred Doma kulture gdje se nalazi i novoizgrađeno spomen obilježje. Novčana sredstva potrebna za realizaciju navedenih projekata su u vrijednosti od oko 40.000,00 KM.

Tokom Načelnikove posjete predstavnici Savjeta Mjesne zajednice Šerići su istakli važnost objekta Doma kulture u kojem su smještene važnije ustanove za stanovništvo ove Mjesne zajednice. Dakle, Dom kulture predstavlja jedan multifunkcionalan objekat u kojem se pored prostorija Mjesne zajednice, nalazi Područna ambulant.

Općinska vlast, na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je početkom 2019. godine počela sa realizacijom brojnih projekata veoma značajnih za građane sa područja Općine Živinice, a budžetska ulaganja u razvoj naše Općine planirana su i u budućnosti.