Povodom Međunarodnog dana mladih, načelnik Samir Kamenjaković upriličio je prijem za mlade sa područja Općine Živinice, kao i za aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija. Na prijemu su prisustvovali i članovi Savjeta mladih i članovi Savjeta penzionera Općinskog načelnika.

Kao još jedna od aktivnosti Općine Živinice na čelu sa načelnikom Kamenjakovićem na prijemu je upriličeno i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Fondacijom Tuzlanske zajednice čime će se partnerski realizovati projekat ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ , s ciljem animiranja i uključivanja građana i mladih u razvoj lokalne zajednice i pružanja podrške projektima za dobrobit zajednice. 
Vrijednost projekta koji zajedno finansiraju Fondacija Tuzlanske zajednice i Općina Živinice je 82,000,00 konvertibilnih maraka.

U protekloj godini realizovani su mnogobrojni projekti za mlade, Start up programi za mlade poduzetnike, otvaranje mini biznis inkubatora, YEP program poslovnih ideja, donošenje Strategije za mlade, nastavak saradnje sa Fondacijom Mozaik i finansiranje projekata mladih ljudi, programi stipendiranja srednjoškolaca, studenata, pripremanje novog Start up programa koji će biti otvoren u septembru. Sve aktivnosti i projekti koji su provedeni i realizovani u kratkom periodu od godinu i nešto više dana pokazuju odlučne namjere Općine Živinice i Općinskog načelnika Samira Kamenjakovića u polju rada sa mladima.

Obilježavanje Međunarodnog dana mladih je bio povod da se mladi upoznaju sa svim aktivnostima koje provodi lokalna zajednica kao i da upute svoje sugestije, kritike i prijedloge kada je u pitanju realizacija svih ostalih aktivnosti koje će provoditi Općina Živinice i Općinski načelnik u narednom periodu, a koje se prije sve ponajviše tiču mladih.
Na održanom prijemu za mlade prisustvovali su i članovi Savjeta penzionera koji su na poziv Općinskog načelnika iskoristili priliku da mladim ljudima prenesu svoja iskustva i prenesu pozitivne prakse iz sistema u kojem su oni živjeli, o čemu je više rekao načelnik Kamenjaković.

”Kompletnu politiku lokalne zajednice, Općine Živinice, smo usmjerili ka mladim ljudima. Danas obilježavamo praznik mladih ljudi – Međunarodni dan mladih, i ja ovom prilikom želim čestitati svim mladim ljudima praznik.
Na održanom sastanku sa mladima, iskoristili smo priliku i napravili smo jednu retrospektivu šta smo uradili u proteklom periodu od godinu i po dana.
Naši Start up programi za mlade, otvaranje mini biznis inkubatora, YEP program poslovnih ideja, pripremanje novog Start up programa koji će biti otvoren u septembru, sve te aktivnosti zajedno smo apsolvirali, i što je najvažnije razmijenili smo znanja sa našim mladima.
Došli su i mladi poduzetnici koji su već prošli Start up program i koji su završili određenu edukaciju i danas su spremni za samostalan rad. Njihovi savjeti su svakako koristili ostalim mladim ljudima.
Bitno je istaći da smo danas također i sa Fondacijom tuzlanske zajednice potpisali jedan projekat za mlade, a to je upravo jedan poklon Općine Živinice mladim ljudima i nastavak naše aktivnosti prema ovoj skupini.
Jednostavno, cilj nam je davati priliku mladim ljudima, to smo pokazali i kroz Strategiju za mlade, jer po Zakonu o mladima FBiH, svaka lokalna zajednica dužna je da ima Strategiju za mlade.
Općina Živinice je napravila Strategiju za mlade, zajedno sa mladim ljudima napravili smo jasne ciljeve koji se tiču mladih ljudi i evo postepeno ih realizujemo. Sljedeća stvar o kojoj smo razgovarali je volonterski staž gdje su mladi iznijeli problem da volontiranje treba prerasti u pripravnički staž sa određenim nadoknadama, što ćemo uputiti prema višim instancama, jer se Zakon o volonterizmu donosi na Skupštini Tuzlanskog kantona, ili u Federalnom parlamentu.
Mi ćemo nastaviti da slušamo i uvažavamo glas naših mladih, te ćemo napraviti jednu kvalitetnu suradnju. Danas su na sastanku bili i članovi Savjeta mladih i Savjeta penzionera. Ja sam pozvao penzionere da učestvuju u današnjem danu, prazniku mladih, da razmijenimo informacije kako je to bilo biti mlad čovjek prije nekih pedeset godina, u drugom sistemu, u drugoj državi, i šta to možemo prenijeti, kada su u pitanju pozitivne prakse iz tog sistema i dati mladim ljudima kao pouku da napravimo bolje društvo. Cilj nam je da mladi ljudi ostanu u Bosni i Hercegovini, da izgrađuju bolje društvo u kome ćemo obezbijediti bolje uslove svim novim generacijama koje budu dolazile.” istakao je načelnik Kamenjaković.

Nakon prijema Općinski načelnik Samir Kamenjaković zajedno sa mladima koji su prisustvovali prijemu obišao je lokaciju na gradskom bulevaru gdje je planirana i izgradnja Sebilj česme, koja će kao poklon Općine Živinice biti posvećena mladim ljudima.