Općina Živinice

ONLINE PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE UVJERENJA
Molimo obavezno popunite polja označena *
Prezime (ime oca) i ime *
JMBG *
Adresa stanovanja (mjesto, ulica i broj) *
E-mail adresa *
Kontakt telefon *
NAZIV UVJERENJA *

Navesti dodatne podatke neophodne za izdavanje uvjerenja, te svrhu za koju je uvjerenje potrebno