Krenula realizacija rekonstrukcije puta od Bašigovaca prema Gračanici

U okviru realizacije projekata putne infrastrukture u Gradu Živinice počela je izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta od

U okviru realizacije projekata putne infrastrukture u Gradu Živinice počela je izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta od Bašigovaca, preko Krivače, prema Gračanici.

Naime, kako bi se omogučilo kvalitetnije kretanje vozila, te stvorili pogodni uslovi za život građana na ovom području na ovom dijelu Grada Živinice biće izgrađena kvalitetna putna dionica na koju se zaista dugo čekalo. Naime, izgradnja cestovne infrastrukture na ovoj dionici radi se prema projektnoj dokumentaciji na najkvalitetniji način, čime će se stvoriti uslovi za sigurnije kretanje i komunikaciju stanovništva na ovom području Grada.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000,00 KM, od čega je Vlada Federacije sufinansirala 267.000,00 KM i Grad Živinice u kooperaciji sa firmom “Terakop” oko 400.000,00 KM.

Uporedo sa ovim radovim trenutno su u toku i radovi na rekonstrukciji puta od Ciljuga prema Bašigovcima koje realizuje JU Direkcija regionalnih cesta TK. Naime, nakon izgrađene pješačke staze u Ciljugama vrši se sanacija i rekonstrukcija puta, nakon čega će se put od Ciljuga prema Bašigovcima u dužini od 3.5 kilometra presvući novim asfaltom.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića, ovo je samo neki od mnogobrojnih projekata koji se trenutno implementiraju na teritoriji Grada Živinice kojim će se popraviti uslovi življenja za naše građane.

Imamo tri velika projekta putne ifrastrukture u Gradu Živinice, put prema Gračanici, put prema Kuljanu i put prema Šahićima, koji počinju sa realizacijom. Za nekih sedam dana počet ćemo i realizaciju svih infrastrukturnih projekata kada su u pitanju putevi i to u vrijednosti od 1.350.000,00 KM. Ono što posebno želim istaći jeste da se svi ovi projekti rade po projektnoj dokumentaciji i da se rade na kvalitetan način, a i na terenu smo se uvjerili o kakvom se kvalitetu radi . Ovdje je riječ o projektu u vrijednosti od oko 700.000,00 KM, koje Grad Živinice realizuje u saradnji sa firmom „TERAKOP“ koja posluje u Gračanici i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine. Želim najaviti i da ćemo početkom sledeće godine od ministarstva dobiti još značajnih sredstava kojima bi se u potpunosti završila ova dionica puta, a to me posebno raduje jer će ova velika dionica biti kvalitetno urađena. Spajanjem dionice puta za Raince koju sufinansiramo sa Vladom FBiH i Općinom Kalesija, imat ćemo dobru putnu komunikaciju koja će predstavljati drugu alternativu za Grad Tuzla, te za Istočni dio države Bosne i Hercegovine. Ono što je još bitno jeste razvoj turizma, jer ova dionica puta će da nam omogući da radimo i biciklističke staze i šetališe što će unaprijediti i napraviti kvalitetno područje za življenje u Gradu Živinice”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.