Javni poziv za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić raspisao je Javni poziv za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za

Gradonačelnik Grada Živinice Began Muhić raspisao je Javni poziv za učešće u Programu podrške osnivanju biznisa (Start-up) za 2023. godinu.

Cilj javnog poziva je podsticaj poduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja Grada Živinice kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

Samozapošljavanje mladih putem Programa razvoja poduzetništva i podrške osnivanja biznisa (Start-up) jedna je od značajnijih metoda za povećanje zaposlenosti na području Grada Živinice.

Fokus u 2023. godini će biti na pružanju podrške osnivanju biznisa koji obuhvataju djelatnosti iz sektora nove ekonomije (IT sektor), tradicionalnih i starih zanata, proizvodno orijentisanih djelatnosti, uslužno obrtničkih djelatnosti, te drugih djelatnosti koje isključuju primarnu trgovinsku i ugostiteljsku djelatnost, kao i ostale djelatnosti koje nisu dozvoljene zakonskom regulativom u Bosni i Hercegovini.

Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova. Novčana podrška namijenjena je sufinansiranju pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad,  obrtnih sredstava, naknade za doprinose.

Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 10.000,00 KM.

Pored novčane podrške učesnici mogu ostvariti pravo korištenja opremljenog kancelarijskog prostora u Poslovnom inkubatoru Gradske uprave Živinice u trajanju do 12 mjeseci.

Javni poziv objavljen je danas 13.07.2023. godine i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 14.08.2023. godine do 15:00 sati.

Grad Živinice će dana 28.07.2023. godine, sa početkom u 14:00 sati, u velikoj sali Gradskog vijeća Živinice održati INFO DAN za sve zainteresovane osobe koje planiraju aplicirati na javni poziv „Start-Up 2023“. Cilj održavanja info dana jeste pružanje dodatnih pojašnjenja u vezi javnog poziva, te otklanjanje eventualnih nejasnoća u vezi istog.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja i zahtjeve isključivo u pisanoj formi, na broj faksa +387 35 772-125 ili e-mail: biznis@gradzivinice.ba

Javni poziv i potrebnre obrasce svi zainteresovani mogu preuzeti na linkovima ispod.

JAVNI POZIV

OBRAZAC PRIJAVE