Javni poziv za Program mjera preventivne zaštite domaćih životinja u 2023. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Grada Živinice raspisala Javni Javni

Obavještavamo sve zainteresirane da je Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor Grada Živinice raspisala Javni Javni poziv za podnošenje prijava za pružanje usluga “Program mjera preventivne zaštite domaćih životinja” u 2023. godini.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pružanje usluga po programu mjera preventivne zaštite domaćih životinja u 2023. godini.

Javni poziv objavljen je dana 10.04.2023. godine na Oglasnoj ploči Organa uprave Grada Živinice i web stranici Grada Živinice www.gradzivinice.ba, a ostaje otvoren 7 dana računajući od dana objave na web stranici Grada Živinice.

JAVNI POZIV

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC