Javni poziv za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krastavca kornišona

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje novčane

Obavještavamo sve zainteresirane građane da je gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krastavca kornišona u 2021. godini

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na novčanu podršku za proizvodnju krastavca kornišona u 2021. godini.

Podrška u novčanom iznosu od 300,00 KM po 0,10 ha (jedan dunum) obrađene površine finansirat će se iz Budžeta Grada Živinice.

Pravo na podršku imaju lica sa područja Grada Živinica koji imaju zasnovanu proizvodnju krastavca kornišona na vlastitom ili iznajmljenom zemljištu sa najmanjom površinom od 0,05 ha (pola dunuma) u 2021. godini i sklopljen ugovor o plasmanu proizvoda sa otkupljivačem-prerađivačem.

Javni poziv je objavljen dana 15.11.2021. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv i obrazac za prijavu svi zainteresirani mogu preuzeti na oglasnoj ploči linkovima ispod.

JAVNI POZIV 

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 na broj telefona 035/743-343, konatakt osobe Mirsad Butković i Salih Durić.