Javni poziv Službe civilne zaštite

Služba civilne zaštite Grada Živinice objavljuje JAVNI POZIV  kojim se pozivaju građani Grada Živinice starosne dobi od 18

Služba civilne zaštite Grada Živinice objavljuje JAVNI POZIV  kojim se pozivaju građani Grada Živinice starosne dobi od 18 do 55 godina žene, odnosno 18 do 60 muškarci, a koji žele da budu raspoređeni u jedinicu civilne zaštite opće namjene, odnosno na dužnost povjerenika civilne zaštite i da učestvuju u zaštiti i spašavanju na području Grada Živinice, da se mogu prijaviti ličnim dolaskom u prostorije Službe civilne zaštite ( kancelarije broj: 39. i 40.) ili eventualno izvršiti prijavu putem telefona na broj:035/774-496.

Kriteriji koji će se uzimati u obzir prilikom prijave na poziv i na osnovu kojih će se vršiti raspoređivanje pripadnika civilne zaštite opće namjene i povjerenika civilne zaštite su:

-opća zdravstvena sposobnost;

-vrsta i stepen školske spreme;

-zanimanje, posao ili funkcija koju obavlja;

-znanje i vještine od značaja za obavljanje zadataka zaštite i spašavanje;

-godine starosti;

-mjesto prebivališta; i

-drugi kriteriji koje utvrdi nadležni organ civilne zaštite.

 

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Također, Javni poziv možete pogledati i OVDJE.