Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je privremene rang liste kandidata učenika i studenata koji su ostvarili/nisu ostvarili pravo na dodjelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu. 

Rang liste su objavljene dana 09.04.2018.godine, a mogu se pogledati i preuzeti na linkovima ispod:

-Rang lista kandidata učenika za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

-Rang lista kandidata studenata za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

-Rang lista kandidata učenika i studenata čiji su zahtjevi neosnovani, nekompletni i neblagovremeni

Svi nezadovoljni kandidati mogu podnijeti prigovor Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja Rang liste. Prigovor se može podnijeti neposredno na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove Vlade Tuzlanskog kantona, koja se nalazi na adresi Rudarska 57. Tuzla, ili poslati preporučeno poštom, a krajnji rok za podnošenje prigovora je 17.04.2018.godine


U zgradi Općine Živinice potpisan je Protokol o prevenciji i postupanju u slučaju prosjačenja djece na području Općine Živinice. Protokol su pored načelnika Općine Živinice Samira Kamenjakovića potpisali predstavnici JU „Centar za socijalni rad”, Živinice, Policijske uprave Živinice, JZU „Dom zdravlja“ Živinice, Aktiv direktora Osnovnih i Srednjih škola Općine Živinice, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” Bijeljina i Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla.


Proglašenje najboljih sportista i sportistkinja Općine Živinice, održat će se u petak, u Bosanskom kulturnom centru Živinice sa početkom u 18.00 sati.
Manifestacija proglašenja najboljih i najperspektivnijih sportista i sportistkinja Općine Živinice održava se već redovno drugu godinu zaredom, nakon zadnje manifestacije održane 2011.godine.