Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice objavila je rezultate Konkursa, i to:


Komisija za otvaranje i pregledanje aplikacija za nevladine organizacije objavila je Konačnu rang listu odabranih projekata i programa nevladinih organizacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu.

Konačna rang lista odabranih projekata i programa nevladinih organizacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2024. godinu

Potpisivanje ugovora između gradonačelnika Grada Živinice Begana Muhića i korisnika sredstava sa gore navedene liste bit će upriličeno dana 12.06.2024. godine, sa početkom u 12:00 sati, u zgradi Gradske uprave Živinice (Velika sala).