Povodom 15. aprila Dana Armije Bosne i Hercegovine, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

„Svim pripadnicima Armije RBiH, demobilisanim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, porodicama nestalih boraca i ratnim vojnim invalidima najiskrenije čestitam 15. april, Dan Armije RBiH.

Ovo je zasigurno najvažniji dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine kada je osonovana Armija Bosne i Hercegovine.

Armije BiH je donijela pobjedu BiH, a ono što je najvažnije držala se ženevske konvencije. Mi nismo radili ratne zločine niti smo upotrebljavali silu da bi smo na nedužnom narodu ostavljali posljedice koje su rađene našem narodu.

Ovo je dan kada izražavamo izrazito veliku zahvalnost prema svim borcima koji su učestvovali u odbrani BiH i naročito veliko poštovanje prema onima koji su braneći Bosnu i Hercegovinu dali svoj život.

Dan Armije predstvalja kontinuitet, ne samo održavanje Oružanih snaga koji su nasljednici Armije nego i održavanje kontinuiteta same države BiH.

Naš zadatak i naša odgovornost je da ne zaboravimoo herojske uspjehe koje su ostvarile jedinice Armije Republike BiH.”

       GRADNAČELNIK
doc.dr.sc. Samir Kamenjaković


Na osnovu člana 74. a u vezi sa članom 71. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave Grada Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice”, broj: 7/18, 12/18, 15/18 i 17/18 i Službeni glasnik Grada Živinice”, broj: 6/19, 7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 17/20 i 2/21), Gradonačelnik objavljuje Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskom organu uprave Živinice.

NAZIV RADNOG MJESTA

01. Referent za tekuće održavanje – Portir/ložač u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac;

02. Namještenik za održavanje čistoće u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe, Odsjek za opću upravu i društvene djelatnosti – 2 (dva) izvršioca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i na službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

Konkurs u cjelosti nalazi se na oglasnoj ploči i linku ispod. 

JAVNI OGLAS