Raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva MZ-a sa područja Grada Živinice za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice u 2021.godini”, u skladu sa budžetskim pozicijama “Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” i “Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Živinice” .

Pravo na apliciranje i prijavljivanje na Javni poziv za uvrštavanje dionica puteva u sklopu Programa “Ljetnog i Zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva, imaju sve Mjesne zajednice sa područja Grada Živinice .

Prijave Mjesnih zajednica po ovom Javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju najkasnije do 15.05.2021. godine.

Za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti u Službu za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice, kancelarija br. 68. u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035 743 320 i 035 743 323, kontakt osoba Senad Bedić.

JAVNI POZIV