Preliminarnu rang listu kandidata za subvencioniranje kamata za rješavanje stambenog pitanja mladih u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Na području Grada Živinice aktivno se realizuje mnoštvo projekata u okviru kojih su i projekti putne infrastrukture značajni za sigurniji i kvalitetniji način života građana.

S tim u vezi, asfaltirane su dvije nove dionice puta u Mjesnoj zajednici Rudar, a radi se o dionicama puta „Put od Trase prema Prvoj ulici-desno“, dužine 80 metara i širine 3 metra, te dionici puta „Put ulica Sadnice prema Gradskom groblju“, dužine 80 metara i širine 3 metra.

Ukupna finansijska vrijednost navedenih projekata je oko 19.999,4 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“d.o.o.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića svi projekti koji su upisani u Budžetu biće i realizovani.

„Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžeta ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti. Očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković kontinuirano podržava sve  segmente društva, te aktivno radi na svim projektima koji pozitivno djeluju na način života naših građana.

S tim u vezi, u proteklom periodu u prostorijama Gradske uprave Živinice održan je i prošireni sastanak sa Koordinacijom boračkih organizacija, odnosno sa predstavnicima Organizacije porodica šehida i poginulih boraca, Gradske organizacije Patriotske lige, kluba Patriotske lige, te predstavnicima Udruženja “Živinička policija 1991-1995 godina”.

Tema sastanka bila je analiza aktivnosti Koordinacije boračkih udruženja, te izrada zajedničkog idejnog rješenja za sanaciju centralnog Spomen obilježja u Gradskom parku Nesib Malkić, za šta je trenutno raspisan Javni poziv, kako bi se zadovoljile potrebe svih boračkih populacija na području našeg Grada.

Također, jedna od tema sastanka bila je i organizacija plana i programa u okviru obilježavanja godišnjice pogibije narodnog heroja i komandanta 210. Viteške oslobodilačke brigade Nesiba Malkića i njegovih saboraca.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića od boračkih udruženja u Gradu Živinice očekuje se da daju svoje prijedloge i sugestije kako bi se došlo do zajedničkog rješenja kada je u pitanju sanacija navedenog centralnog Spomen obilježja.

Predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca istakla je kako je Komisija za utvrđivanje štete nastale na spomen obilježjima obišla sva spomen obilježja u Mjesnim zajednicama, te da su odredili da se spomen obilježja saniraju po prioritetima, odnosno po stepenu oštećenja.

Predsjednik Koordinacije boračke organizacije istakao je zadovoljstvo kada je u pitanju zajedničko rješenje koje će zadovoljiti potrebe svih boračkih populacija na području Grada Živinice.

Iz kluba boraca Patriotske lige kazali su kako poštovanje prijedloga svih udruženja boraca daje mir u svim gradovima i općinama.

Predsjednik Gradske organizacije Patriotske lige, također, je istakao zadovoljstvo jer se uspjelo raditi na tome da sve boračke organizacije imaju iskorak u normalnijem radu.

„Pokrenuli smo Javni poziv za idejni projekat sanacije centralnog Spomen obilježja u Gradu Živinice, gdje smo željeli uključiti sve građane iz struke, ali i Koordinaciju boračkih udruženja Grada živinice, te očekujemo da nam oni daju najvažnije sugestije i prijedloge, te da na kraju završimo projekat sa tim prikupljenim informacijama , odnosno da oni daju konačno mišljenje o tome kako treba izgledati centralno Spomen obilježje u Gradu Živinice. Osigurali smo sredstva u Budžetu koja ćemo izdvojiti za taj projekat, tako da možemo ispoštovati prijedloge koje dobijemo i drago mi je što smo došli u fazu gdje bar na ovaj način možemo odati počast ljudima koji su dali život za Bosnu i Hercegovinu.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Održan je sastanak koji je za cilj imao razmatranje idejnog rješenja za sanaciju centralnog spomen obilježja u Gradu Živinice, ali i u ostalim Mjesnim zajednicama. Na inicijativu koordinacije boračkih udruženja pokrenuta je sanacija sentralnog spomen obilježja,a raspisan je i javni poziv kojim je data mogućnost prijave svih zainteresovanih. U toku je razmatranje kolika su oštećenja jer to spada u prvu fazu, tačnije obilazak spomen obilježja po Mjesnim zajednicama i utvrđivanje oštećenja. Spomen obilježja predstavljaju pečat vremena koja su iza nas i pečat agresije, a cilj je da sva spomen obilježja saniramo po prioritetima.“, kazala je predsjednica UO PŠ/PB Grada Živinice Šemsija Aljić.

„Održan je prošireni sastanak koordinacije boračkih organizacija, Udruženja Patriotske lige i živiničke policije 1991-1995. godine na kojem smo analizirali aktivnosti koje se vode kada je u pitanju obilježavanje godišnjice pogibije heroja Nesiba Malkića. Zajedno smo pokušali napraviti program i ovo je prvi put da to uradimo na obostrano zadovoljstvo, a i u narednom periodu ćemo ostvariti zajedničku saradnju za sve bitne aktivnosti na području Grada Živinice. Razgovarali smo i o Javnom pozivu za idejno rješenje o sanaciji centralnog Spomen obilježja i donijeli smo zaključak da ove organizacije daju ideje i prijedloge i da se zajedno dođe do jednog rješenja koje će zadovoljiti potrebe svih boračkih populacija na području našeg Grada.“, rekao je predsjednik Koordinacije boračkih organizacija Kerim Trakić.

„Želio bih se zahvaliti na praćenju svih značajnih datuma i zahvaliti se gradonačelniku Grada Živinice jer je ovo vrijeme kada smo s njim uspjeli napraviti iskorak ka normalnijem radu i uspostavljanju rada svih zadataka koji su pred nama postavljeni u okviru boračkih organizacija. Ne može nam ostati ništa osim toga da dok smo mi živi prenosimo u naslijeđe obilježavanje svih datuma ispisanih zlatnim slovima.“, rekao je predsjednik Gradske organizacije Patriotske lige Ibrahim Mušić.

„Imali smo lijepu saradnju oko dogovora za obilježavanje godišnjice pogibije heroja Nesiba Malkića i evo u dogovorima oko izrade spomen obilježja ćemo uzeti svi učešće i zahvaljujem se na dosadašnjem radu gradonačelnika jer je ispoštovao sve aktivnosti prema Udruženjima boraca iz Budžeta Grada Živinice, i volio bih da ovo bude kontinuirana saradnja jer to predstavlja mir u svim gradovima i općinama ukoliko se ispoštuju Udruženja koja se bore i došlo je vrijeme da zajedno nastupamo.“, rekao je predsjednik kluba boraca Patriotske lige Huska Konjević.

„Mi ispred Udruženja svake godine se odazivamo pozivima za učešće u obilježavanju godišnjice pogibije i pridržavat ćemo se protokola održavanja i ove godine. Stojimo na raspolaganju i za aktivnije učešće u programu i protokolu održavanja i zahvalio bi se Koordinaciji, a i gradonačelniku na pozivu našeg Udruženja kako bi zajedno riješili pitanje Spomen obilježja.“, rekao je predsjednik Udruženja živinička policija 1991-1995. godina, Ramiz Mustafić.  


Obavještavaju se pripadnici boračkih populacija koji su podnijeli zahtjev za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo Rang liste kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva kao i Liste kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neblagovremeni,nekompletni i neosnovani.

Sve dodatne informacije korisnici  mogu dobitiu službi za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe; Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe.

Nezadovoljni kandidati  imaju  pravo prigovora Ministru za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang listi, najkasnije do utorka, 20.10.2020.godine.

Obavještenje u cjelosti možete pogledati OVDJE 

Rang liste kandidata kojima su odobrena finansijska sredstva.

Rang čiste kandidata čiji su zahtjevi odbijeni kao neblagovremeni,nekompletni i neosnovani.


U proteklim danima zavrsena je izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Đurđevik.
 
Riječ je o dinioci puta Lijeha – Hašimbegovići, koji će obezbjediti sigurniji i kvaltetniji način života u ovoj Mjesnoj zajednici.
 
Finansijska vrijednost ovog projekta je oko 11.194,93 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.
 
Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“d.o.o.
 
Naime, na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.
 
Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog realizacije ovih projekata, te istakao da će se nastaviti sa rješavanjem problema putne infrastrukture i u drugima Mjesnim zajednicama na cijelom području Grada Živinice, a kako bi se poboljšao kvalitet življenja građana u Gradu Zivinice.