U okviru realizacije infrastrukturnih projekata u Gradu Živinice jedan od prioritetnih projekata je rekonstrukcija mosta u Mjesnoj zajednici Suha, u naselju Suljići, čija realizacija počinje ovih dana.

Rekonstrukcijom ovog mosta koji je u jako lošem stanju riješit će se veliki problem koji su imali mještani ovog naselja, te će se omogućiti kvalitetnija, brža i sigurnija komunikacija građana mjesne zajednice Suha sa regionalnim putem i sa gradskom jezgrom.

Planirano trajanje radova na sanaciji navedenog mosta u naselju Suljići je od 7 do 10 dana i u tom periodu komunikacija saobraćaja će se vršiti alternativnim pravcem Suljići – Kicelj – Bučik.

Izvođač radova na sanaciji navedenog mosta je firma “AM-GRADNJA-OKIĆ” d.o.o Živinice.

Osim mosta u Suhoj, uskoro počinje realizacija također prioritetnog projekta izgradnje potpuno novog mosta pored željezničke stanice koji zbog zakonske procedure nije mogao vremenski brže da se realizira.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog početka realizacije projekta sanacije ovih projekata koji se odnose na sanaciju i izgradnju ova dva mosta čime se će se riješiti problem saobraćajne komunikacije građana na ovim dijelovima Grada Živinice.

“Na incijativu vijećnika Suljića koji je u više navrata inicirao ovaj problem, mi smo danas došli da konačno krenemo u izradu ovog projekta sanacije mosta. Zaista se na terenu vidi evidentan problem na ovom mostu i ono što je posebno važno istaći da će u roku od 7 do 10 dana izvođač izvršiti radove i da će most biti prohodan. Našli smo dakle i alternativni prolaz dok se bude vršila sanacija mosta. Želim kazati zaista da su nam prioriteti sanacija mosta u Suhoj i izgradnja mosta na željezničkoj stanici koji će se početi raditi od istog izvođača koji je izabra za oba mosta. Nadam se da će građani Suhe imati što prije siguran prelaz preko ovog mosta. Također, Grad Živinice ovih dana ima planiranu realizaciju određenih projekata na području Mjesne zajednice Suha koji se realizuju sredstvima iz Budžeta Grada Živinice i iz koncesionih sredstava”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Mi se nalazimo u Mjesnoj zajednici Suha, zaseok Suljići. Prije svega moram da se zahvalim na strpljenju građana koji su imali ovih mjeseci, ova agonija završava se uskoro. U narednim danima stupamo u realizaciju ovog projekta. Morali su da se ispoštuju svi tenderski okviri i da se povade papiri za koje smo morali da imamo strpljenja. Gradonačelnika smo zamolili da ovo bude prioritet, odnosno da se sanira ovaj most. Na kraju samo da kažem da ćemo mi vršiti komunikaciju Suljići – Kicelj – Bučik, dok se ne sanira most da građani znaju da će komunikacija ići tom trasom. Most je oštećen prije godinu dana i bitno je da nismo imali nekih većih problema i da nije niko nastradao. I još jednom bih se zahvalio gradonačelniku Samiru Kamenjakoviću zato što je ovaj most uzeo kao prioritet prioriteta koji je od velikog značaja za nas i našu putnu komunikaciju”, rekao je vijećnik Gradskog vijeća Mehmedalija Suljić.

 


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu održao radno-informativni sastanak sa predsjednikom Udruženja građana Bosne i Hercegovine sa područja Grada Živinice u dijaspori “Most Živinice” Harisom Halilovićem.

Glavna tema sastanka bila je organizacija tradicionalne manifestacije pod nazivom „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava već četiri godine u zadnjoj sedmici mjeseca decembra.

Kako je dogovoreno na sastanku, u fokusu ovogodišnje manifestacije Dani dijaspore, pored očuvanja maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori, biće promocja razvoja turizma i poslovnih potencijala

Naime, jedinstvena, sada već tradicionalna, manifestacija „Dani dijaspore“ koja se u Gradu Živinice održava protekle četiri godine, zajedno sa Udruženjem „Most Živinice“, pokazatelj su uspješne saradnje Grada i njegovih građana koji žive van granica Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, u okviru sastanka razgovarano je i o prezentaciji poslovnih mogućnosti kao i povezivanja mladih ljudi sa područja Grada Živinice, sa mladim ljudima iz dijaspore koji su u sektoru IT tehnologija.

Dakle, ovogodišnja manifestacija obuhvatat će drugačiji pristup promociji turizma kako kroz turističke resurse, tako i kroz potencijale biznisa, a cjelokupna organizacija manifestacije, kroz poštivanje epidemioloških mjera izrečenih zbog epidemije korona virusa ( COVID-19) bit će kombinacija online i fizičkog prisustva.

Svi koji imaju ideje da obogate program narednih Dana dijapsore, bilo da žive u dijaspori ili u državi BiH, dobrodošli su i mogu se javiti organizatorima u Kancelariju za dijasporu Grada Živinice ili Udruženju Most Živinice.

Prema riječima predsjednika Udruženja „Most Živinice“ Harisa Halilovića ovogodišnja već tradicionalna manifestacija bit će posvećena turističkim potencijalima i bogatstvima našeg zavičaja.

Predsjednik Halilović je tokom razgovora istakao da je Grad Živinice, kada se radi o odnosu prema dijaspori, zadnje četiri godine, korak ispred ostalih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, a velike zasluge za to pripadaju upravi Grada Živinice, na čelu sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem.

Kako ističe gradonačelnik Kamenjaković manifestacija „Dani dijaspore“ izrodila je mnogo pozitivnih stvari, kulturni i društveni odnos među ljudima, te da će se ovogodišnja manifestacija „Dani dijaspore“ organizovat na drugačiji način nego do sada uz kombinaciju online povezivanja.

„Razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja „Most Živinice“ koje je i osnovano u Gradu Živinice, a jedna od tema bila je i održavanje Dana dijaspore koja mora biti prilagođena u okvirima trenutnih epidemioloških mjera. Sada već petu godinu održavamo ovu manifestaciju koja nam je izrodila mnogo pozitivnih stvari za Grad od poslovnih i kulturoloških, do društvenih odnosa među mladim ljudima. Ove godine želimo napraviti drugačiji pristup i to kroz promociju turizma, te kroz Strategiju za razvoj turizma promovisati Živinice i njene turističke resurse. Dijaspora je ključna za razvoj turizma u Gradu, dogovorili smo metodologiju i način na koji će se turisti dovoditi u naš Grad. Razgovarali smo i o biznis potencijalima i o tome da napravimo konferenciju s obzirom na to da želimo naše ljude koji žive van granica BiH da povežemo sa mladim ljudima i to u oblasti IT tehnologija. To želimo iz razloga što oblast IT tehnologija ne zahtjeva fizičku prisutnost mjesta gdje rade, a radi se o novim tehnologijama kroz koja želimo formirati grupu inovativnih ljudi. Također, pozvali smo i dijasporu da razmotri prijedlog Budžeta i da uzmu svoje učešće, te da svoje ideje iz zemalja iz kojih dolaze predstave duh kada je u pitanju izgradnja infrastrukturnih projekata. Ono što me posebno raduje jeste želja i aktivnost građana da smo za ove četiri godine napravili put odnosa između našeg Grada i naše dijaspore. Želim pozvati naše građane da uzmu aktivno učešće na ovogodišnjoj manifestaciji „Dani dijaspore“, koja će biti atraktivno i uspješno promovisana kako u Gradu Živinice i Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Zadovoljstvo mi je što je Grad Živinice među prvima koji su u Bosni i Hercegovini prepoznali značaj, potencijal i otpor i što od početka učestvuju u manifestaciji „Dani dijaspore“. Dogovorili smo da će živiničani ma gdje u svijetu oni bili kroz njihovo Udruženje „Most Živinice“ učestvovati u manifestaciji Dani dijaspore koja se održava u Gradu Živinice, a glavne teme naredne manifestacije bit će turistički potencijal našeg Grada i šire okoline zavičaja, te prezentacija poslovnih mogućnosti i eventualnog uključivanja u potencijale biznisa.“, rekao je predsjednik Udruženja „Most Živinice“ Haris Halilović.


 Gradska izborna komisija uputila je obavijest o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za akreditiranje posmatrača koje u cjelosti možete pogledati OVDJE

 


Gradska izborna komisija uputila je obavijest o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za glasanje putem mobilnog tima u cjelosti možete pogledati OVDJE

Izjava o glasanju putem mobilnog tima

 


Na području Grada Živinice ovih dana implementiraju se razni infrastrukturni projekti među kojima su i projekti putne infrastrukture. S tim u vezi, planiranom dinamikom asfaltirane su i tri nove dionice puta u Mjesnoj zajednici Litve, koje će omogućiti kvalitetniji način življenja građanima na ovom području.

Riječ je o dionicama puta „Put od kuće A.G. prema kući Z.Č“, „Prelaz preko pruge lijevo“, te nastavku asfaltiranja dionice puta „Golubinjak prema Ominom brdu“.

Ukupna finansijska vrijednost iznosi  24.016,69 KM, a sva navedena sredstva osigurana su iz Budžeta Grada Živinice.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX“ d.o.o.

Prema riječima gradonačelnika Kamenjakovića svi projekti koji su upisani u Budžetu bit će i realizovani.

„Iz Budžeta Grada pokrenuli smo realizaciju projekata za sanaciju puteva u svim Mjesnim zajednicama na području naše loklane zajednice. Htjeli smo našim građanima priuštiti sve ono što smo prikupljali prethodne četiri godine, a s obzirom na to da je prošle godine Budžet Grada u suficitu, sačekali smo šestomjesečni izvještaj Budžeta ove godine koji je također bio u suficitu, i odlučili sve upisane projekte pokrenuti i završiti. Očekujem da će ove godine izvršenje Budžeta biti 100 %, baš kao što je prošle godine bilo 102 %“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.