Počela je realizacija Projekta izgradnje putne dionice na području Grada Živinice i Općine Kalesija, a riječ je o dionici puta „Rainci Donji, Pedići – Most mala Spreča –  Tupković“.

Naime, projekat izgradnje putne dionice koja će spajati Grad Živinice sa Općinom Kalesija omogućit će građanima bržu, sigurniju i lakšu putnu komunikaciju, te poboljšati kvalitet življenja na ovom dijelu Grada i Općine.

Ukupna procijenjena finansijska vrijednost projekta iznosi oko 550.000,00 KM, od kojih su inicijalna sredstva osigurana iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, te sufinansiranjem Grada Živinice i Općine Kalesija.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković nedavno je sa predstavnicima Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i načelnikom Općine Kalesija, potpisao okvirni Sporazum o udruživanju sredstava za finansiranje putne infrastrukture koja će spajati Grad Živinice i Općinu Kalesija.

Izvođač pomenutih radova je živinička firma „HOLEX d.o.o“.

Također, izgradnjom ove putne dionice omogućit će se kvalitetnija i brža komunikacija istočnog dijela Grada Živinice sa Gradom Tuzla.

S obzirom na to da Grad Živinice veliki značaj daje razvoju turizma, spajanjem Grada Živinice sa Općinom Kalesija stvara se pogodno tlo za zajedničku saradnju koja će mnogo doprinijeti ekspanziji turizma na našim prostorima.

Kako ističe ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić ova putna dionica predstavlja solidan put koji će povezati ove dvije lokalne zajednice koja su već tradicionalno, familijarno i na svaki drugi način povezana.

Prema riječima načelnika Općine Kalesija realizacija ove putne dionice od velikog je značaja za obje lokalne zajednice jer pospješuje putnu komunikaciju.

Gradonačelnik Kamenjaković istakao je zadovoljstvo zbog učešća i realizacije ovog projekta jer ide korak dalje i otvara mogućnost nastavka izgradnje autoputa za bicikle koji omogućava razvoj turizma na području Grada.

„Želim kazati da mi je veliko zadovoljstvo da je projekat koji se pokušava uraditi već deset godina krenuo u realizaciju i da je izabran izvođač radova. Mi smo ulaganjem u ovaj dio puta prošle godine smanjili potrebna ulaganja za ovaj projekat, a Grad Živinice sad sufinansira sa 50.000,00 KM projekat koji je izrazito značajan za istočni dio Živinica jer će skratiti put do Grada Tuzla. Važno je istaći spajanje lokalnih zajednica, jer smo u Strategiji razvoja za turizam uvrstili projekat koji je kompatibilan sa Općinom Kalesija, a riječ je o izgradnji autoputa za bicikle koji će pratiti ovu dionicu puta i dati poseban fokus turizmu. Želim čestitati građanima Rainaca i Tupkovića na ovom dugo čekanom projektu koji će otvoriti bolju komunikaciju između Grada Živinice i Općine Kalesija, te poboljšati i privredni i kulturni aspekt i razviti turizam na području i našeg Grada i Općine Kalesija.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Raznih obećanja je bilo prethodnih godina da će se ova putna komunikacija povezati, a evo sada su predstavnici Općine Kalesija i Grada Živinice prepoznali prioritet i kandidovali projekat kako bi dobili finansijska sredstva, i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je i podržala projekat i kroz podršku nižih nivoa vlasti dala određena sredstva. Ovo je solidan put koji će povezati dva kraja i pospiješiti komunikaciju koja je i tradicionalno i familijarno a i na svaki drugi način povezana.“, rekao je ministar za izbjegla i raseljena lica Federacije BiH, Edin Ramić.

„Govoreći strateški drago mi je što je ovaj put asfaltiran i da profunkcioniše. Od velikog je značaja spajanje Općine Kalesija i Grada Živinice, a putna komunikacija je već tradicionalno i familijarno vezana s obje strane. Daleko je bitnija putna komunikacija za građane Tupkovića jer će im biti bliže Grad Tuzla ovom dionicom puta, i evo uvodimo izvođača i čim dobije garanciju počinje sa izvođenjem radova za koji se planira trideset dana izgradnje.“, rekao je načelnik Općine Kalesija Sead Džafić.

„Prisustvujemo historijskom činu gdje evo počinje realizacija projekta spajanja našeg Grada i Općine, što mi predstavlja posebno zadovoljstvo  jer sam rođen na ovim prostorima. Potrudit ćemo se da iskoristimo sve kapacitete kako bi ovaj put proglasili regionalnim i onakvim kako najbolje i pripada. Želim i da čestitam građanima na ovako vrijednom projektu i nadam se da će nam donijeti napretka i boljitka i za Općinu Kalesija i za Grad Živinice.“, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.    


Konačnu rang listu za novčanu podršku poslovnim subjektima sa područja Grada Živinice utvrđenu Programom mjera podrške privredi Grada Živinice za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom korona virusa Covid-19 i Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Živinice u cilju realizacije navedenih mjera podrške privredi Grada Živinice koju je objavila komisija i to za sljedeće :

  • Konačna rang lista poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku po osnovu PADA PROMETA od 20% ili više
  • Konačna rang lista poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku po osnovu ZABRANE RADA
  • Konačna rang poslovnih subjekata koji nisu ostvarili pravo na jednokratnu novčanu podršku ;

Konačnu rang listu u cjelosti možete pogledati OVDJE