Na području Grada Živinice u posljednje vrijeme radovi na izgradnji i uređenju putne infrastrukture uspješno se implementiraju planiranom dinamikom.

U proteklim danima zavrsena je izgradnja i asfaltiranje dionice puta na području Mjesne zajednice Šahići.

Radi se o izgradnji cestovne infrastrukture i povezivanju Šahića i Berića preko Živčića sa gradskom jezgrom, radi lakše, brže i sigurnije komunikacije lokalnog stanovništva.

Ukupna finansijska vrijednost navedenog projekta je 200.000,00 KM, a većinska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su putem koncesija.

S tim u vezi jučer je u MZ Šahici upriličena svečanost povodom realizacije ovog projekta putne infrastrukture na čiju realizaciju su mještani nekoliko naselja ove Mjesne zajednice čekali, kako ističu, 50 godina.

Ovo je primjer kako treba da se vraćaju sredstva od koncesija na mjesta gdje se iskorištavaju njihova dobra i s tom praksom nastaviće se i u buduće.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković istakao je posebno zadovoljstvo kada je u pitanju ravnomjerna raspodjela Budžeta i vraćanje koncesionih sredstava na područja iz kojih se crpe prirodna bogatstva.

“Danas smo završili najvažniji i najveći projekat za Mjesnu zajednicu Šahići, s obzirom da ovdje ljudi nisu imali ni definisanu trasu puta kojim bi mogli doći do svog mjesta. Mi smo prvo sa rudnikom utvrdili trasu i ona je sada trajna i ono što me posebno danas raduje je da zaista veliko zadovljstvo i radost dijelim sa stanovnicima ovog područja, da smo uspjeli asfaltirati kompletnu dionicu tog puta. Ono što posebno želim istaći da je većina ovih sredstava obezbjeđena putem koncesija. To je ono što smo govorili i prije četiri godine da trebaju da se vraćaju na mjesta gdje šteta načinjena. Od 2003. godine kada je izašao zakon o koncesijama, nije se ulagalo u područja ovakvog tipa i iz tog razloga me raduje da je i dio pravde iz Budžeta Grada Živinice došao i dotakao ove ljude na ovom području. Mi ćemo nastaviti raditi sve projekte iz Budžeta, koncesije ćemo usmjeravati uvijek na mjesta gdje šteta načinjena i to je ono na čemu želimo istrajati. Građanima želim čestitati na ovako dobrom projektu koji je u vrijednosti preko 200.000,00 KM, želim da Grad Živinic nastavi ovim tempom da ima Budžet pravedniji, razvojni i stabilizirajući”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Ova generacija Gradskog vijeća na čelu sa gradonačelniko Samirom Kamenjakovićem dovela je u stvarnost san mještana Šahića. Mi smo danas realizovali projekat asfaltiranja ove dionice puta u vrijednosti 200.000,00 KM. Ako se sjetite mi smo posle Nove godine održali jedan radni sastanak sa rukovodstvom rudnika da utvrdimo trasu puta za ovu Mjesnu zajednicu i otišli smo puno koraka dalje i ovu dionicu konačno stavili apsolutno u realizaciju i time završili ovaj projekat. Želim svim građanima Šahića i ostalim područjima da čestitam da puno godina u zdravlju i sreći koriste ovu dionicu puta. Naravno mi stojimo na raspolaganju za realizaciju ostalih projekata”, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

“Čekali smo na realizaciju ovog projekta preko 50 godina. Znači nam više od pola života jer smo patili kao niko na svijetu i obraćali se svakome i svuda i niko nam nije izašao u susret do ove postave u Gradskoj upravi, od gradonačelnika do predsjedavajućeg Gradskog vijeća i vijećnika, i rudnika sa kojima je bila dobra saradnja. Prezadovoljni smo i želim da se građani dobro osjećaju i da se navozaju asfaltnim putem”, izjavio je predsjednik savjeta MZ Muhamed Kulović.