U povodu 8. marta, Dana žena, gradonačelnik Samir Kamenjaković uputio je čestitku sljedećeg sadržaja:

“Poštovane sugrađanke,

U povodu 8. marta Dana žena svim ženama Grada Živinice, našim sugrađankama u dijaspori, kao i ženama države Bosne i Hercegovine od srca upućujem najikrenije čestitke.

Želim Vam da ovaj dan provedete u miru, sreći i ljubavi sa svojim najdražim.

Pažnja i ljubav koju primate neka ne bude prisutna u vašim životima samo danas, već tokom cijele godine.

Sretan Vam 8 mart dan žena!” – Gradonačelnik Samir Kamenjaković.


Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković održao je jučer planirani radno-informativni sastanak savjeta mladih, žena i dijaspore Grada Živinice u velikoj sali Gradske uprave Živinice.

Na sastanku je razgovarano i razmatrano o Pravilniku kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice, te o važnosti obilježavanja predstojećeg 8. marta – Dana žena.

Sastanku su prisustvovali građani Grada Živinice, članovi sva tri savjeta. Članovi Savjeta dijaspore kako bi prisustvovali sastanku uključeni su direktno video linkom.

S obzirom na to da u Budžetu Grada Živinice postoji suficit od 1.200.000,00 KM, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je kako je odlučeno da se određena sredstva daju u korist naših građana. Između ostalog određena sredstva su izdvojena za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih osoba u Gradu Živinice.

Još jedna bitna stavka koja je istaknuta bila je i ukidanje taksi koje se tiču otvaranja novih firmi, tako da svi oni koji žele otvoriti firmu godinu dana su oslobođeni od kompletne komunalne takse.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković kazao je kako se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donosit na dobar i demokratski način, baš kao što su donešene i na ovom sastanku.

Nakon dužeg razgovora i o navedenom Pravilniku i obilježavanju Dana žena došlo se i do jednogalsnih zaključaka za navedene teme.

Za Pravilnik kojim se utvrđuju sredstva, uslovi, kriteriji bodovanja i postupak podnošenja prijave u okviru novog projekta subvencioniranja kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih sa područja Grada Živinice svi prisutni člnaovi su dali svoje sugsetije i mišljenja koje će biti u sastvani dio istog.

Kada je riječ o obilježavanju 8. marta Dana žena odlučeno je da se pored večerašnjeg koncerta posvećenog ženama nastavi sa obilježavanjem.

Naime, kako bi bar na trenutak pokazali mir, hrabrost, snagu i ljubav koju žene svaki dan pokazuju, ali i ukazali na potrebu boljeg statusa žena u našem društvu, biće organizovana šetnja i okupljanje uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, a nakon toga biće upriličeno i jedno lijepo druženje uz poeziju i pjesmu u Gradskom parku Konjuh.

Ovom prilikom svi prisutni, zajedno sa gradonačlenikom Samirom Kamenjakovićem, pozvali su sve naše sugradjanke, ali i sugrađane koji žele pokazati poštovanje i ljubav prema ženama i na ovaj način, da se, u ponedjeljak, 9. marta u 17 sati, ispred zgrade Gradske uprave pridruže u navedenoj šetnji i druženju.

”Već tri godine kontinuirano imamo održavanje Savjeta gradonačelnika, a danas smo imali tri i to savjet mladih, savjet žena i savjet dijaspore koji smo direktno linkom uključili na sastanak. Razgovarali smo o bitnim temama koje su prvenstveno važne za mlade ljude kada je u pitanju subvencioniranje sredstava kamate za stambeno zbrinjavanje mladih. Naša odluka s obzirom na to da Budžet Grada Živinice ima suficit od 1.200.000,00 KM, je da se određena sredstva daju u korist naših građana, a između ostalog postoje i određena sredstva za subvencioniranje kamata stambenog zbrinjavanja mladih. Željeli smo da sa našim sugrađanima i naša tri savjeta, gdje smo pokazali da svi imaju pravo učešća, mišljenja i odlučivanja, donijeti odluku o Pravilniku na osnovu kojeg ćemo i raspisati Javni poziv za mlade. Također još jedna bitna tema sastanka svakako je i obilježavanje 8. marta, gdje smo određene ideje i sugestije prihvatili od strane Savjeta tako da već sutra imamo Veče poezije i ljubavi te ovom prilikom pozivam naše sugrađane da prisustvuju u Bosansko kulturnom centru Živinice.
Također i u ponedjeljak u 17:00 sati imamo jedno veliko i lijepo okupljanje gdje ćemo uz određene poruke o ravnopravnosti i pravima žena, imati druženje, poeziju i pjesmu iz našeg Gradskog parka, te na taj način obilježiti u potpunosti Dan žena. Smatram da obilježavanje ovakvih manifestacija poboljšava se standard i življenje naših sugrađana.”kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, te dodao kako je komunikacija sa svim Savjetima gradonačelnika izuzet o važna.

“Komunikacija sa svim Savjetima je izuzetno važna. Na osnovu sugestija Savjeta penzionera izvršili smo I određene promjene u zgradi penzionera, a ovih dana nastavit ćemo i uređenje ove zgrade. Uvažili smo i sugestije naših poslodavaca i preko savjeta poslodavaca ukinuli smo mnoge takse koje se tiču otvaranja novih firmi. Ovo je pozitivan primjer i želim primjenjivati ovu praksu donošenja odluka na jedan dobar i demokratski način, i smatram da se sve važne odluke koje se tiču naših građana trebaju donositi na ovakav način. U budućnosti ćemo nastaviti sa proaktivnom transparentnošću, obavještavati naše građane o svim dešavanjima i zajedno s njima donositi odluke.”, kazao je gradonačelnik Kamenjaković


Gradonačelnik Samir Kamenjaković sa saradnicima prisustvovao je otvaranju novoizgrađenog terminala tečnih naftnih derivata u Gradu Živinice.

Obnavljanje naftnog terminala u Gradu Živinice prvenstveno ima fokus da se obezbijedi dovoljna količina nafte i ostalih naftnih derivata, kao i da se obezbijedi sigurno i stabilno snabdijevanje industrije i drugih potrošača.

Također, ono što je posebno značajno jeste da će na području Grada Živinice doći do novih zapošljavanja, što je neophodno da se u potpunosti održava ovakav jedan sistem.

Grad Živinice i administracija Grada Živinice uradila je kompletnu dokumentaciju, te su u najkraćem mogućem roku riješeni imovinsko-pravni odnosi, kao i građevinska i upotrebna dozvola.

Operator-Terminali Federacije (OTF) d.o.o. Sarajevo je u podružnici Živinice završio rekonstrukciju spremnika za skladištenje tečnih naftnih drivata, kapaciteta 5.900 m3 – dva vertikalna, cilindrična po 2.700 m3 i šest manipulativnih spremnika, ukupnog kapaciteta 500 m3..

Izgrađeni su novi objekti za dopremu i otpremu goriva drumskim i željezničkim putem te novi cjevovodni, mjerno-regulacijski, sigurnosni, odvodni i protiv-požarni sustav s pripadajućom infrastrukturom.

Ova rekonstrukcija je urađena u okviru projekta Prve faze radova. Nakon izgradnje preostalih spremnika u Živinicama, ukupni kapaciteti će iznositi 46.000 m3.

Obnovom nadzemnih spremnika u Blažuju, Mostaru i Bihaću, ukupni kapaciteti OTF-a će biti oko 200.000 m3.

Ovim događajem, nakon višegodišnjih napora, OTF će napokon preuzeti funkciju skadištenja zaliha tečnih naftnih derivata i započeti s ispunjenjem obveza predviđenih Zakonom o naftnim derivatima u FBiH iz 2014. godine, član 40, stavak (5).

Obnovom terminala, Federacija BiH će biti i u mogućnosti ispuniti obveze prema Energetskoj zajednici (Directive 2009/119/EZ), koje je Bosna i Hercegovina član.

Završena je prava faza projekta, u kojem je predviđena rezerva zapremine šest miliona litara, a do kraja godine trebao bi biti završen u potpunosti, kada će moći skladištiti oko 46 miliona litara.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković kazao je da je ovo jedan mega projekat, ne samo za Grad Živinice, nego za čitavu Bosnu i Hercegovinu.

“Ovo je jedan mega projekat ne samo za Grad Živinice nego za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu. Izuzetno mi je drago da je danas iz Živinica otišao jedan jak signal o jačanju kompletne države Bosne i Hercegovine. Administracija Grad Živinice je uradila kompletnu dokumentaciju, riješili smo imovinsko-pravne odnose, a urbanističku, građevinsku i upotrebnu dozvoli izdali smo u najkraćem mogućem roku, kako bi ovaj projekat u potpunosti zaživio. Danas sa zadovoljstvom možemo vidjeti jedan zaista mega projekat vraćanja države Bosne i Hercegovine u onaj pravi dio koji treba da pokaže da može i robne rezerve u potpunosti sadržavati. Ono što me posebno raduje, a što je interesuje i građane Grada Živinice jesu nova zapošljavanja, a u izjavama i razgovorima sa direktorima mogli smo vidjeti da će doći do novih zapošljavanja uposlenika koji su potrebni da se u potpunosti održava ovakav jedan sistem”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je da je otvaranje terminala značajan događaj za industriju Federacije BiH i BiH.

“Mi smo 14. januara 2020. godine imali tematsku sjednicu, stanje u energetskom sektoru sa naznakom, odnosno glavnom tačkom a to je implementacija preuzetih obaveza Federacije BiH prema energetskoj zajednici. Jedan od devet žutih katona koji smo dobili tada na Parlamentu jeste isunjavanje da Federacija BiH ima devedesetodnevne zalihe nafte i naftnih derivata. Dakle, mi smo danas na koraku do ispunjenja tog zahtjeva i tog cilja. Kao što ste primijetili i na uvodnom izlaganju kazao sam zahtjevam od Uprave nadzornog odbora i predsjednika Uprave također da naredne godine u isto vrijeme se sastanemo u Blažuju kod Sarajeva i otvorimo prvu fazu za koju pripremamo dokumentaciju, a projektna je već završena. Također u 2021. želimo da završimo prvu fazu Bihać, te se iza toga vraćamo ponovo u Živinice, faza dva i iza toga faza jedan Mostar. Sa ta četiri terminala, puštanjem prve faze mi ćemo ispuniti uslov i ukloniti jedan od žutih kartona. Ovo je jako bitno za Federaciju BiH, da u slučaju nekog energetskog incidenta imamo dovoljnu količinu za 90 dana da napojimo sve one kojima trebaju naftni derivati. Kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija nafte i plina mi smo za 4 bloka objavili Javni oglas a to su dva bloka u Posavini, Orašje i Odžak, jedan blok je u Tuzli lokalitet Majevice i četvrti je Dinaridi BHD takozvani blok, a rok za prijavu je 6 mjeseci, nakon čega ćemo izvršiti ocjenu najboljih. Ovi terminali prvenstveno imaju fokus da se obezbijedi dovoljna količina nafte i ostalih naftnih derivata, kao i da se obezbijedi sigurno i stabilno snabdijevanje industrije i drugih potrošača. Nakon završetka prve faze, idemo u drugu fazu koja će omogućiti taj drugi aspekt trgovine nafte i naftnih derivata”, kazao je ministar Nermin Džindić.