U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmeni Bosne i Hercegovine službeno će u četvrtak, 19.09.2019. godine posjetiti Živinice.

Kako bi građanima omogućili lakši pristup instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, navedenog dana u periodu od 10 do 12 časova u zgradi Grada Živinice ombudsmeni i njihovi saradnici će biti na raspolaganju građanima Živinica koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Razgovoru sa građanima prethodiće sastanak ombudsmena Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Grada Živinice, tokom kojeg će biti riječi o pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i dosadašnjoj saradnji.

Navedena aktivnost „Ombudsmen u vašem gradu“, realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi ovom prilikom obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane na ovaj događaj s mogućnošću obraćanja Ombudsmenu u navedenom terminu u zgradi Grada Živinice.


Gradsko vijeće Živinice je na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 17.7.2019. godine usvojilo nacrt Statuta Grada Živinice i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati 15 (petnaest) dana.

Na web stranici Grada Živinice na adresi www.opcinazivinice.ba, odnosno u prilogu ovog dokumenta nalazi se:
Nacrt Statuta Grada Živinica svi zainteresirani mogu poglerdati na linku ispod.

NACRT STATUTA GRADA ŽIVINICE

Vaše primjedbe i sugestije možete dostaviti na sljedeću adresu:
GRAD ŽIVINICE, Gradsko vijeće Živinice, Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, ili na e-mail sekretara Gradskog vijeća Živinice: suad.avdagic@opcinazivinice.ba.

Javna rasprava će se održati dana 23.9.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 035-743-392.