Na posljednjoj sjednici Štaba civilne zaštite gradonačelnik Samir Kamenjaković izdao je naredbu o provođenju mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije na javnim površinama Grada Živinice.
S tim u vezi u narednom periodu aktivno će se pristupiti provođenju navedenih mjera.

S obzirom na to da su najveći problem s ambrozijom privatne parcele ovom prilikom obavještavamo i apleujemo na vlasnike, posjednike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, šuma i lovišta, kao i na sve sve građane Grada Živinice da na svojim privatnim posjedima izvrše mjere uklanjanja i uništavanja ambrozije, i to u više navrata tokom vegetacijske sezone, kako bi se došlo do kvalitetnijeg rješavanja problema koje stvara biljka ambrozija.

Ne provođenje istih kažnjivo je novčanom kaznom od inspekcijskih organa.


U povodu obilježavanja 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, gradonačelnik Samir Kamenjaković će upriličiti prijem za mlade osobe sa područja Grada Živinice.

Prijem će biti upriličen u srijedu, 14.08.2019. godine, sa početkom u 11:00 sati, u velikoj sali Grada Živinice.

Biće to prilika da sa gradonačelnikom Živinica razgovarate o svojim aktivnostima, da predstavite rad svojih udruženja ili grupa ali i da otvoreno razgovarate o stvarnim potrebama i problemima sa kojima se kao mlade osobe svakodnevno suočavate.

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu ali i prilika da se baš na ovaj dan pošalje poruka svim relevantnim organima da su mladi ljudi resurs i da žele promjene kako bi mogli pokazati svoje potencijale.

Ovom prilikom pozivamo sve članove Savjeta mladih Gradonačelnika, kao i sve druge mlade osobe sa područja Grada Živinice koji nisu još uvijek registrovani u Savjet, mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija, da prisustvuju navedenom prijemu kod Gradonačelnika.

Budite slobodni da nam se pridružite i da pozovete što više svojih prijatelja da se pridruže Savjetu mladih Gradonačelnika.