Komisija za odabir korisnika podrške u „Programu podrške razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena“ formirana po Rješenju Gradonačelnika Grada Živinice objavljuje Rang listu korisnika koji su ostvarili pravo na podršku.

Nezadovoljni kandidati mogu izjaviti prigovor na ovu listu u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Grada Živinice i web stranici Grada Živinice, odnosno najkasnije do petka, 12.07.2019. godine do 16 sati.

RANG LISTA


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Grada Živinice obavještava pripadnike boračkih populacija koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Živinice da je, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijima i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, objavila Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2019.godinu, za Grad Živinice.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 23.07.2019. godine.

Tekst Oglasa u cjelosti, kao i pravilnik sa zahtjevom mogu se preuzeti na info pultu u šalter sali i linkovima ispod:

OGLAS

PRAVILNIK

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u nadležnoj gradskoj službi i šalter sali Grada Živinice.