Gradonačelnik Samir Kamenjaković objavio je Javni poziv za kandidovanje projekata-programa “marka na marku” iz oblasti infrastrukture na području Grada Živinice, u skladu sa Budžetom Grada Živinice za 2019. godinu sa pozicije “Podrška za investicione aktivnosti u mjesnim zajednicama po principu M:M (50% Grad Živinice i 50% građani)”.

Pravo na sufinansiranje projekata-programa imaju sve mjesne zajednice, naseljena mjesta i grupe građana koji iskažu svoj interes putem interesnih zborova na području Grada Živinice.

Mjesna zajednica podnosi prijavu na Javni poziv na posebnom obrascu-aplikaciji koja se može preuzeti u šalter sali Grada Živinice i OVDJE.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se mogu dostaviti najkasnije do 15.10.2019. godine.

Tekst Javnog poziva u cjelosti možete pogledati OVDJE, a za sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva svi zainteresovani mogu se obratiti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Živinice (Odsjek za mjesnu samoupravu), kancelarija br.70 u Gradskoj upravi Živinice ili na telefon broj: 035/743-381, kontakt osoba Zijad Zenunović.