Mjesna zajednica Kovači je jedna od 16 mjesnih zajednica u kojoj se radi asfaltiranje dionica puta obuhvaćene projektima asfaltiranja po Programu “marka na marku”.

Naime, u MZ Kovači asfaltirane su tri nove dionice lokalnog puta u dužini od 855 metara, dok je širina novoasfaltiranih dionica puta oko 3 metra.

Ukupna vrijednost projekata je 86.159,75 KM, a finansirani su po Programu “marka na marku”.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Gradonačelnik Samir Kamenjaković je prilikom potpisivanje ugovora za projekte asfaltiranja po Programu “marka na marku” istakao da će Građevinski odbor sa nadzornim organima Grada Živinice provjeriti i odlučiti o tome da li je projekat uspješno realizovan, a na osnovu njihovog stava izvršit će se uplaćivanje izvođaču radova. Dakle, urađeno je sve ono kako bi interes građana bio zaštićen.


Gradonačelnik Samir Kamenjaković i Komisija za provođenje konkursa za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskog studija za školsku akademsku 2018/19.godinu danas su objavili Konačnu rang listu dobitnika stipendija učenika srednjih škola i studenata u školskoj 2018/2019. godinu.

Ovom prilikom obavještavamo sve kandidate sa Konačne rang liste da će svečano potpisivanje Ugovora o stipendiranju sa Gradonačelnikom biti upriličeno u ponedjeljak, 17.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 h u Velikoj sali Gradskog vijeća Živinice.

Za dobitnike stipendija koji nisu u mogućnosti potpisati Ugovor o stipendiranju (maloljetna lica, privremeno odsutna lica i sl) Ugovore mogu potpisati roditelj, staratelj ili punomoćnik.

Svi potpisnici ugovora dužni su ponijeti Ličnu kartu na uvid.

Za lica koja nisu u konkursnoj proceduri priložila ovjerenu kopiju važećeg bankovnog računa dužni su istu priložiti na dan potpisivanja ugovora.

KONAČNA RANG LISTA UČENIKA I STUDENATA