Danas je održana Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Živinice. Na sjednici je usvojena Statutarna odluka o organizaciji Grada Živinice u skladu sa Zakonom o Gradu Živinice, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.

Nakon prve tačke koja se odnosila na gore navedenu Statutarnu odluku uslijedile su svečane izjave vijećnika čime su i službeno postali gradski vijećnici.

Na Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Živinice usvojena je i odluka o pečatu Grada Živinice.

“Danas je historijski dan za Živinice. Nakon što su 50-tih godina Živinice proglašene Općinom relativno brzo došli smo i do statusa Grada. Analizirajući historijske činjenice, privredni razvoj Grada Živinice u zadnjih dvije, tri godine, mi smo zaista, od kako smo prije godine i po predali aplikaciju za status Grada prošli sve potrebne procedure Vlade Federacije, Parlamenta Federacije, Doma naroda, i nakon što je predsjednik Federacije donio zakonski akt po kojem Živinice postaju Grad, danas smo izmijenili i donijeli prve akte kojim smo napravili prvi korak kao Grad Živinice. Značaj za Živinice i živiničane je veliki. Osim emotivnog značaja govorimo i o važnosti kada su u pitanju sredstva sa viših nivoa kao i kod apliciranja na međunarodne fondove, i to je ono što je posebno važno istaći. Ovom prilikom čestitam svim građanima Živinica u Živinicama, u dijaspori i diljem države BiH današnji status Grada Živinice. Grad Živinice prema statističkim podacima koji su urađeni imaju negdje oko 63 hiljade stanovnika. Međutim neformalno u Živinicama gravitira negdje oko 80 hiljada stanovnika i to zaista Živinice svrstava u atribute većih gradova. Posebno želim istaći da smo u posljednje dvije godine napravili jednu veliku ekspanziju privrede i trenutno se nalazimo na drugom mjestu i po privredi u Tuzlanskom kantonu.”,, istako je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

“Nakon što je federalni parlament donio odluku o proglašenju Živinica gradom Gradsko vijeće je danas donijelo statutarne odluke o usvajanju akata koji su bitni za teritorijalnu organizaciju Grada i za pečate Grada. Ono što je bitno naglasiti da Grad Živinice kreće novim putem i mi to svojim radom i djelima dokazujemo. Vidljivo je da su Živinice imale ekspanziju rasta i razvoja, te je povećan broj stanovnika u Živincama, i mi ćemo nastaviti ovim putem.”, rekao je predsjedavajući Nail Jusić.

Nakon Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Živinice uslijedila je Vanredna sjednica na kojoj su vijećnici donijeli odluku o dodjeli priznanja i nagrada u povodu 19. juna Dana Grada Živinica, te Kolegij Gradskog vijeća na kojem je utvrđeno da će Prva redovna sjednica Gradskog vijeća Živinice biti održana 24.06.2019. godine.