Štab civilne zaštite Općine Živinice danas je održao vanrednu sjednicu na kojoj je analizirano stanje vodotoka na području Općine Živinice.

Naime, Obilne kišne padavine na području Općine Živinice, prouzrokovali su povećanje količine vode u koritima rijeka „Gostelja“, “Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, što dovodi do mogućnosti nastanaka poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

Na današnjoj vanrednoj sjednici kojom je predsjedavao Općinski načelnik Samir Kamenjaković, komadant Općinskog štaba civilne zaštite donešeno je i nekoliko zaključaka koji se odnose na preventivno djelovanje ukoliko bi došlo do poplava ili klizišta, te da se kontinuirano prati stanje na terenu i blagovremeno preduzima potrebne mjere kako ne bih došlo do polava i klizišta na području Općine Živince.

Na osnovu procjene situacije na terenu o ugrožavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava i klizišta iz Službe Civilne zaštite ističu da trenutno nema opasnosti na području Općine Živinice, te da je nivo vode u vodotocima rijeka „Gostelja“ i “Oskova“ ve pao za nekih 20 centimetra.

Štab će kontinuirano pratiti stanje na području Općine Živinice i u saradnji i koordinaciji sa Službom civilne zaštite preduzimati neophodne preventivne mjere.

“Danas smo održali sjednicu Štaba civilne zaštite na kojoj smo razmatrali informaciju o stanju vodotoka na području Općine Živinice. Mi smo u pripravnosti 24 sata od kada su padavine počele, a to ćemo nastaviti u u nerednom periodu. S obziromm na to da smo dobili određene indikatore sa terena gdje je nivo vode u vodotocima rijeke Oskove i Gostelje pao za nekih 20 cm dakle što daje nadu da ne bih trebalo doći do nekih velikih izlijevanja vode. Ne smijemo sa sigurnošću kazati da neće doći do poplava, obzirom da znamo da Spreča nakon prestanka padavina tek onda povuče određene količine vode i dođe do izlijevanja. Mi smo fokusirali na preventivno i promtno djelovanje ukoliko bi došlo do izlijevanja vode. Nabavka pijeska, uspostavljanje tima za hitno djelovanje, kontakti sa predstavnicima Mjesnih zajednica. Prema informacijama sa terena smatram da Živinice trenutno nemaju alarmantnu situaciju za poplave kada su u pitanju vodotoci na području Općine Živinice.”, istako je načelnik samir Kamenjaković.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Općine Živince je: 035 774 496 ili kratki kod 121.


Obavještavamo sve zainteresovane građane Općine Živinice da je Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice za period 2019. – 2021. godina stavljen na javnu raspravu do 27.05.2019. godine.

U vezi sa tim, pozivaju se sva pravna i fizička lica, kao i svi zainteresovani građani Općine Živinice da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice za period 2019. – 2021. godina, koja će se održati dana 27.05.2019. godine u zgradi Općine Živince (sala za sastanke), sa početkom u 15:00 sati.

Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice (2019. – 2021.) svi zainteresovani mogu pogledati na linku ispod.

Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice (2019. – 2021.)

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Akcionog plana mogu se dati do 27.05.2019., putem:
a ) pošte ili lično na adresu: Općina Živinice, Alije Izetbegovića broj 28;
b ) e-maila: press@opcinazivinice.ba ;
c ) dati u Zapisnik na javnoj raspravi 27.05.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.