U proteklom periodu na području Mjesne zajednice Dubrave Gornje realizovano je više projekata koji su od velike važnosti za kvalitetnije življenje mještana ove mjsne zajednice. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao, te napravio uvid u relaizovane projekte.

Naime, u proteklom periodu kroz zajednički realizovane projekte u Dubravama Gornjim urađena je sanacija zgrade Mjesne zajednice, rekonstrukcija lokalne džamije, obnovljeno je šehidsko spomen obilježje gdje je urađeno i asfaltiranje platoa ispred Osnovne škole.

Realizacija navedenih projekata finansirana je iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu, s tim da je za rekonstrukciju džamije osiguran samo novac za repromaterijal. Ukupna vrijednost urađenih radova je 40.000,00 KM.

Međutim, najvažniji projekat za Dubrave Gornje i Donje, a čija realizacija je u toku, jeste rješavanje problema vodosnabdijevanja u ovim mjesnim zajednicama.

Realizacija mnogih projekata koji su od javnog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Živinice pomaže u rješavanju problemskog stanja, te poboljšanju kvaliteta življenja na području naše Općine.


Kišne padavine na području Općine Živinice, koje se očekuju u narednim danima, će u znatnoj mjeri povećati količinu vode u koritima rijeka „Gostelja“, “Oskova“ i „Spreča“ kao i lokalnim vodotocima, te samim time ozbiljno prijeti mogućnostima za nastanak poplava u naseljima i dijelovima naselja u neposrednoj blizini vodotoka.

U povodu toga Služba civilne zaštite upozorava stanovništvo ovih područja na zakonom propisane obaveze preduzimanja mjera samozaštite.

S tim u vezi, neophodna je primjena preventivnih mjera zaštite ljudi, materijalnih i drugih dobara kao što su:
-izmještanje materijalnih i drugih dobara iz nižih u više etaže stambenih i drugih objekata u plavnim područjima;
-pravovremeno zbrinjavanje starih, bolesnih i nemoćnih osoba;
-pravovremeno preduzimanje potrebnih mjera na izmještanju stoke iz potencijalno ugroženih objekata i područja u zone u kojima će se obezbjediti njihova sigurnost;
-izvršiti blagovremeno obezbjeđenje zaliha stočne hrane i
-kao i druge mjere i radnje kojima će se ublažiti posljedice djelovanja eventualnih poplava.

Prema dosadašnjim zapažanjima nivo vode u koritima navedenih rijeka je u kontinuiranom porastu te još jednom UPOZORAVAMO stanovništvo na ozbiljnost situacije kao i o zakonom propisanoj obavezi provođenja mjera samozaštite.

Broj telefona Operativnog centara Civilne zaštite Općine Živince je: 035 774 496 ili kratki kod 121.