Početkom sedmice zvanično je počelo izvođenje radova na izgradnja četiri nova bunara čime je započela realizacija još jedne faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja, kojom će se u potpunosti riješiti problem vodosnabdijevanja Živinica.

Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Mjesnu zajednicu Barice, gdje je zajedno sa izvođačem radova obišao navedenu lokaciju radilišta.

U okviru ove faze rade se četiri bunara i njihovo spajanje sa cjevovodom, u dva bunara je već pronađena voda te se u narednom periodu radi bunarska oprema i bunarski šahti, dok se na preostala dva rade istražne bušotine.

Projekat uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja realizuje se u više faza, a čijom će se konačnom realizacijom uspostaviti nova vodovdna mreža putem koje će se vodom opskrbiti cijela gradska zona i neki dijelovi Općine Živinice.
Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice.

Vrijednost navedene faze Projekta uspostavljanja vodovodne mreže Barice-Polja je 279.999,33 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Geoservis”.

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona konvertibilnih maraka. Novčana sredstva potrebna za ovu namjenu su uglavnom osigurana iz Budžeta Općine Živinice za 2018.godinu. Od ukupne novčane vrijednosti projekta negdje oko 470.000,00 KM obezbijeđeno je iz vodnih naknada. Naime, novčana sredstva koja su izdvojena za ovu namjenu uspješno su osigurana bez kreditnih zaduženja.

Rješavanje problema vodosnabdijevanja Općine Živinice je aktivirano od samog dolaska načelnika Samira Kamenjakovića. Veliki broj projekata je pokrenut kako bi se ovo goruće pitanje riješilo, te time se osiguralo redovno vodosnabdijevanje na cijelom području Općine Živinice.

“Mi pokušavamo naći način kojim bi riješili dugogodišnji problem vodosnabdijevanja Živinica. Između mnogih projekata koje realizujemo u cilju rješavanja navedenog problema, za mene je ključni upravo projekat izgradnje vodovoda Barice. Trenutno se rade završne faze, a to podrazumijeva iskop bunara, ukupno njih četiri. Kapacitet tih bunara bi trebao biti do 40 litara u sekundi, te uz mogućnost da iz Toplica dobivamo oko 60 litara u sekundi, Živinicama bi dovelo oko 100 litara u sekundi. Dakle, ovim bi u potpunosti normalizovali vodosnabdijevanje Općine Živinice. Projekat kroz koji ćemo izgraditi vodovod Barice je veoma značajan za sve naše građane. Posebno me raduje da smo ovaj projekat u vrijednosti od nekih 2.000.000,00 KM uspjeli izvesti i realizovati kroz naš Budžet. Budžet Općine Živinice je u suficitu, kao i činjenica da nismo dužni niti jednom dobavljači i izvođaču radova dalo nam je preduslov ulaganja tog novca prema ovako jednom značajanom projektu. Mi smo na ovom području ranije radili istraživanja kojima smo utvrdili da tu postoje dovoljne količine vode. Međutim, kako bi potvdrili tu činjenicu napravili smo i dodatna istraživanja koja su rezultirala time da ne samo da postoji dovoljna količina vode, već i da je ona jedna od najkavlitetnijih voda na ovom području. Želim naglasiti da smo radili studije kojima smo provjerili da li će u potpunosti biti bezbijedno vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Barice koja sa ovog dijela ima vodovod da je u potpunosti bezbijedna njihova strana vodosnabdijevanja. Mi ćemo kao lokalna zajednica zbog ozbiljnosti ove situacije napraviti i dodatni sporazum sa našim mještanima. Nadam se da će ovaj prvi dan Ramazana biti berićetan za našu kompletnu Općinu i da će se riješiti problem agonije vodosnabdijevanja Živinica”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


Danas, 08.05.2019. godine, Općinski načelnik Samir Kamenjaković raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu tridesetpet (35) paketa za uzgoj jagoda pod niskim tunelima uz sufinansiranje.
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja Općine Živinice koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Javni poziv u cjelosti i obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na u šalter sali Općine Živinice i na linku ispod.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv-drugi-_jAGODA-2019-novi-.doc

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom drugom javnom pozivu je 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva. Datum objavljivanja je 08.05.2019. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Općine Živinice, ili na broj telefona 035/743-343 svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati.


Jučer, 7. maja, obilježena je 24. godišnjica pogibije Zlatnih Ljiljana vazduhoplovstva Džemala Malkića, Envera Čokića i Izeta Džambića. Posjetom Spomen obilježju u Višći Gornjoj, i mezarju Musići u Đurđeviku, Općinski načelnik Samir Kamenjaković, Presjedavajući Općinskog vijeća Nail Jusić i predstavnici Koordinacije boračkih udruženja odali su počast stradalima u noći šestog na sedmi maj 1995. godine.

Naime, navršeno je tačno dvadeset i četiri godine od posljednjeg jubilarnog desetog leta za Žepu u kojem je poginulo dvanaest putnika, među kojima i tri člana posade major Džemal Malkić, natporučnik Enver Čokić i natporučnik Izet Džambić.

Zahvaljući angažmanu i letovima koje su u nemogućim uslovima izvodili ratni piloti spašeni su mnogobrojni životi i omogućeno dostavljanje humanitarne pomoći, hrane i lijekova diljem Bosne i Hercegovine.

Letovi su obično obavljani noću, prilikom čega bi se neprijateljski položaji morali preletjeti i po četiri puta. Prema riječima autora knjige „Ikari bosanskohercegovačkog neba“ koju je autor dr. Izudin Šarić posvetio svojim kolegama Džemalu, Enveru i Izetu, iz takvih misija helikopteri koji su nosili i do pet tona tereta te ukupno težili petnaest tona, rijetko bi se vratili nepogođeni.

U posljednjem letu za Žepu 7.5.1995.god. na let su upućena 22 putnika i člana posade.

U helikopterskoj nesreći na mjestu slijetanja u Žepi, 10 putnika je preživjelo, a 12 je izgubilo živote, a to su:

Posada
pilot Džemal Malkić (1958)
pilot Enver Čokić (1968)
let.meh.Izet Džambić (1968)

Ljekari
dr. Sead Halilović (1947)
dr. Husejn Halilović (1958)
dr. Muharem Deljković (1941)

Putnici
Nurdin Mustafić (1932)
Hasiba Salihović (1935)
Hasudin Homorac (1970)
Avdo Mirvić (1956)
Selman Karić (1951)
Sabrija Česko (1943)

Obilježavanjem značajnih datuma u ratnoj historiji Živinica, pa i Bosne i Hercegovine poručuje se da junačka imena najboljih sinova Bosne i Hercegovine nikada ne smiju biti zaboravljena.

Ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković položio je cvijeće na mezar borca Nedžada Paprikića koji je na ovaj isti dan poginuo u kopnenoj akciji braneći našu zemlju od agresora.

“7. maj je dan ponosa i tuge, dan kada se prisjećamo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu države Bosne i Hercegovine. Tokom ratnih dešavanja naša država je imala hreoje na zemlji i heroje na nebu. Čokić Enver i Malkić Džemal su naši hrabri piloti koji su na današnji dan dali svoje živote za snažan i težak put koji smo prošli u ratu. Prije tog kobnog dana oni su više puta tokom noći prelijetali neprijateljske linije da bi nahranili gladne ljude u enklavama, Žepi i Srebrenici, i da bi donijeli materijalno-tehnička sredstva neophodna za njihov opstanak. Želim kazati da su piloti u to doba bili jedna rijetka pojava u Armiji Republike Bosne i Hercegovine gdje se formiralo ratno vazduhoplovstvo po principu Partizanske eskadrile koja je nastala u prošlom ratu. Nakon izvjesnog vremena Partizanska eskadrila i naši borci su se zajedno borili. Kako naši heroji ne bi bili zaboravljeni mi smo dužni omasoviti ovakve događaje. Mi smo danas odali počast našim pilotima. Nismo zaboravili ni naše borce koji su na taj dan poginuli. Također smo posjetili i mezar Nedžada Paprikića koji je poginuo na taj dan u kopnenoj akciji. Odavanjem počasti našim pilotima Malkiću i Čokiću, kao i svim herojima koji su dali svoje živote za našu državu, mi poručujemo da ih nikad zaboraviti nećemo. Svi oni su naš veliki ponos”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Općina Živinice, Općinsko Vijeće i Koordinacija boračkih udruženja po programu obilježavanja značajnih datuma i danas 7. maja obilježavamo godišnjicu pogibije naših sugrađana pilota Malkić Džemala i Čokić Envera. Nažalost tog tužnog dana oni su dali svoje živote dostavljajući hranu, lijekove i municiju našim sugrađanima u zarobljenoj Žepi i Srebrenici. Mi smo danas tu kako bi odali počast njihovoj žrtvi i svemu onome što su uradili za nas. Ovo treba da bude poruka da treba dati više pažnje obilježavanju značajnih datuma iz naše ratne historije. Moramo se probuditi, jer onoliko koliko mi budemo njegovali tradiciju i poštovanje prema ovim ljudima, toliko ćemo i biti uvaženi, a time će i naš opstanak i budućnost biti svjetlija”, rekao je presjedavajući Općinskog vijeća Nail Jusić.