U Mjesnoj zajednici Lukavica Donja uspješno se izvode radovi druge faze izrade kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije. Izvođenje radova je prilika u povodu koje je načelnik Samir Kamenjaković, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio radilište.

Dužina novopostavljenog kanalizacionog kraka je 380 metara.

Finansijska vrijednost projekta “Izrada kanalizacionog kraka – kolektora fekalne kanalizacije, II faza, u Lukavici Donjoj” je 25.319,92 KM, a finansiran je od Ministrastva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

Izvođač radova je “Termovent” d.o.o. Živinice.

Velika je raznovrsnost projekata koji se realizuju na području Općine Živinice, a čiji je fokus na afirmaciji svih elemenata neophodnih za normalno egzistiranje građana našeg područja.


U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji na projektu „Osnaživanje žena za akcije u zajednici“ između Općine Živinice i Udruženja “Amica Educa” Tuzla, nastavlja se sa edukacijama iz oblasti uspostavljanje mehanizama rodne ravnopravnosti.

Radi se o nastavku edukacije koja je započeta u 2018. godini te je namjenjena osobama koje su prisustvovale istoj. Napominjemo, da se na edukaciju mogu uključiti i druge osobe koje su zainteresirane za ovu temu.

Edukacija je namjenjena uposlenicima institucija, javnih ustanova i javnih preduzeća Općine Živinice (Općina Živinice, Općinski sud, Policija, Služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja/Centar za mentalno zdravlje, Komisija za rodnu ravnopravnost, Dječije obdanište, Osnovne i srednje škole sa područja Općine Živinice i sl.) kao i relevantnih tijela i organizacija koje djeluju na području Općine Živinice.

Edukacija će se baviti perspektivom muškog i ženskog spola te pitanjem kako tradicionalni i patrijarhalni stavovi utiču na neravnopravnu raspodjelu odgovornosti, obaveza, privilegija i mogućnosti.

Edukacija će obuhvatiti obradu slijedećih sadržaja:
1.Osnovni koncepti: spol, rod, rodne uloge, rodni stereotipi, rodne predrasude, rodna
diskriminacija, rodno zasnovano nasilje, rodna ne/ravnopravnosti;
2.Statistički prikaz stanja u BiH po pitanju ravnopravnosti spolova;
3.Institucionalni mehanizmi: postojeće agencije, centri, komisije, konvencije čiji je
potpisnik BiH, analize Zakona o ravnopravnosti spolova i zabrani od diskriminacije;
4. Kreiranje rodne analize u svakodnevnom radu

Nakon završene edukacije, učesnici će biti u mogućnosti da odgovore na: Kako rodna podjela rada i obrasci donošenja odluka utiču na rad, podjelu rada i odlučivanje? Ko ima pristup i kontrolu nad resursima, imovinom i beneficijama? Koje su različite potrebe, prioriteti i prednosti žena i muškaraca? Koje su strateške i praktične potrebe muškaraca i žena i kako zadovoljiti te potrebe? Koje su prednosti, kapaciteti i slabosti žena i muškaraca? Kako nadograditi postojeće prednosti i kako smanjiti postojeće nedostatke? Koje su prepreke i ograničenja u pristupu žena i muškaraca prilikom korištenja usluga i/ili učestvovanja u radu.

Edukacija će u 2019. godini biti organizirana u slijedećim terminima:
– 17. i 18. april 2019.g. u vremenu od 13.00 do 16.00 sati.
– 15. maj 2019.g. u vremenu od 13.00 do 16.00 sati.

Edukacija će se održavati u prostorijama Općine Živinice (mala sala za sastanke).

Edukaciju će voditi koordinatorica Gender projekata Udruženja „Amica Educa“ Tuzla, Selma Mustačević, ekspertica za pitanja rodne ravnopravnosti.

Nastavak i završetak edukacije u trajanju od ukupno 2 dana, planiran je u 2020.godini, a o terminu će učesnici biti blagovremeno informirani.

Prijava za učešće na edukaciji vrši se putem putem slanja prijave na e-mail: nermina@opcinazivinice.ba ili putem telefona broj: 035/743-394.

Od prijavljenih učesnika se očekuje redovno prisustvo na svim danima edukacije. Učešće na edukaciji je besplatno. Učesnici će dobiti potreban edukativni materijal, korištene power point prezentacije te po završetku edukacije će im biti uručen certifikat.

O ostalim detaljima o načinu organiziranja i implementacije edukacije možete kontaktirati Nerminu Mahmutbegović (035/743-394; nermina@općinaživinice.ba).

Napomena – nakon održavanja svakog dana radionice planirana je zakuska/ručak za sve učesnike.


Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih lica – preduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku.

JAVNI POZIV


Općinski načelnik Samir Kamenjaković objavljuje JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika u općinskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme.

1. Viši referent–starješina smjene – vatrogasac u Službi civilne zaštite – 1 izvršioc.

JAVNI OGLAS