Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa saradnicima, posjetio lokaciju u Mjesnoj zajednici Kovači gdje su u toku radovi na istražnoj bušotini vode za izgradnju bunara.

Naime, u cilju planirane izgradnje bunara za vodosnabdijevanje Mjesne zajednice Kovači radi se na istražnoj bušotini gdje će se prema pokazateljima i doći do izvora vode.

Vrijednost navedenog projekta je 13.876,21 KM, a finansiran je iz Budžeta Općine Živinice.

Izvođač radova je “Geoservis” d.o.o. Živinice.

Vodosnabdijevanje je gorući problem s kojima se susreću stanovnici Općine Živinice. S tim u vezi, vodeća vlast Općine Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem je preduzela niz koraka kako bi taj problem u potpunosti riješila. U protekloj godini iz Budžeta Općine Živinice izdvojena su značajna sredstva kojima se pokrenula realizacija mnogobrojnih projekti, a sa čijom se realizacijom nastavlja i u 2019. godini. Potpunom realizacijom planiranih projekata kompletna Općina Živinice dobiva finkcionalnu i uvezanu vodovodnu mrežu.