Povodom sumiranja aktivnosti i rezultat postignutih u protekloj godini Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Bosanski kulturni centar Živinice.

Posjetu BKC – u Načelnik je iskoristio kao priliku da sa direktorom Elmirom Krivalićem kroz razgovor napravi rezime postignutog za prošlu godinu, te šta je neophodno uraditi u tekućoj godini za još kvalitetniji rad navedene ustanove.

Za Bosanski kulturni centar Živinice iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu je izdvojeno oko 30.000,00 KM. Navedena novčana sredstva su utrošena na zamjenu stolarije, rekonstrukciju mokrog čvora, te za projekat kino bašte.

U Budžetu Općine Živinice za 2019. godinu su po prvi put planirana sredstva za razvoj kulture.

Značaj ovakve ustanove je neupitan u kulturnom odnosu našeg društva. Ustanova koja ima zadatak izgradnje kulturnog profila građana Općine Živinice.

Uspješno izvršen zadatak za prošlu godinu ogleda se u činjenici da se u BKC – u Živinice organizvalo više od 100 kulturnih događaja.

Općinski načelnik je ovom prilikom posebno istakao značaj saradnje između svih javnih ustanova kao jedinog način kroz koji se može ostvariti prosperitet naše lokalne zajednice.

“Posjetili smo Bosanski kulturni centar, zapravo naš nacionalni kulturni centar.
U razgovoru sa direktorom Elmirom Krivalićem, te nakon analize izvještaja cjelokupnog rada iz prošle godine vidimo jedan izuzetan pomak. Dakle, izuzetan prosperitet kada je u pitanju kulturni život u Općini Živinice. Sa zadovoljstvom mogu kazati da je za više od godinu dana ova ustanova organizovala preko 100 kulturnih događaja, da li u svojim prostorijma ili izvan nje. Mi moramo raditi na temama koje su bitne za naše građane, kako za najmlađe, tako i za najstarije. Kroz rad BKC – a najmlađima je pružena mogućnost edukacije kroz različite oblasti, kao što je škola glume i baleta. Uglavnom, svojim djelovanjem se ova ustanova fokusirala na ono što je najvažnije, a to je buđenje nacionalne kulture kod naših građana. Ja ovom prilikom čestitam Direktoru, koji je svo svoje znanje, umijeće, ali i veliki trud uložio u postizanje ovako kvalitetnih rezultata. Smatram da je BKC Živinice trenutno trend i stvara dobar brend kada je u pitanju sama kultura na nivou Tuzlanskog kantona, ali i kompletne regije. Zbog toga možemo biti ponosni na ovog čovjeka, što je u ovako kratkom vremenskom intervalu pokazao da možemo uz zajedničku saradnju napraviti jednu dobru sinergiju i podići kulturu na viši nivo. Građanima se zahvaljujem što su nas pratili i prisustvovali svim kulturnim događajima koji su se dešavali u prošloj godini. Nadam se da ćemo uz ovakvu saradnju u budućnosti uspjeti napraviti ono štoje najvažnije, a to je kulturni iskorak u Općini Živinice”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Mi još uvijek analiziramo šta je ono što se događalo u protekloj godini, tako da smo kroz mnoge stvari imali priliku da vidimo veliku podršku od načelnika Samira Kamenjakovićaje, a koja nije izostajala tokom cijele godine. Podržao je sve manifestacija iz oblasti kulture. I evo, kao šlag na tortu je Načelnikova današnja posjeta. Cilj je da obiđemo odrađene infrastrukturne radove u proteklom vremenu, ali i da se prisjetimo lijepih momenata u Bosanskom kulturnom centru Živinice. Kada kažem lijepih momenata, prvenstveno mislim na manifestacije koje su bile od značaja za Općinu Živinice i za njeno građanstvo”, rekao je direktor BKC-a Živinice Elmir Krivalić.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio Gradsku dvoranu Živinice, gdje ih je ugostio direktor Samir Šahinpašić. Povod posjete bio je sumiranje rezultata dosadašnje saradnje Gradske dvorane sa Općinom Živinice.

Iz Budžeta Općine Živinice za 2018. godinu je izdvojeno oko 40.000,00 KM za podršku Gradskoj dvorani Živinice. Zahvaljujći tim sredstvima uređena je nova sala za borilačke sportove, te su izmjenjene tribine i izgrađena VIP loža poboljšanja gledališta Gradske dvorane. Dakle, tribine su dobile novi izgled, drvene klupe su zamjenjene plastičnim sjedalicama.

Općina Živinice ulaže značajna sredstva za unapređenje sporta. Cilj je pružiti podršku sportistima kroz osiguranje uslova za kvalitetniji trening i postizanje boljih rezultata.

Kroz posjetu Načelnik je obišao sve urađeno u proteklom vremenu, te je sa Direktorom razgovarao o budućim zajedničkim aktivnostima.

Direktor Samir Šahinpašić se ovom prilikom zahvalio načelniku Samiru Kamenjakoviću na podršci tokom proteklih godina.

“Danas smo posjetili Gradsku dvoranu Živinice, kako bi napravili jedan rezime ulaganja u prošloj godini. S obzirom da smo, u prošloj godini, u Dvoranu uložili negdje oko 40.000,00 KM kroz urađeno vidimo da su se ta sredstva iskoristila na najbolji mogući način. Svi sportski klubovi, a posebno naši građani koji dolaze da prate te sportske klubove će imati veliku korist od ulaganja u ovaj sportski objekat. Uređenjem jednog dijela sportske dvorane u vidu sale za borilačke sportove, Dvoranu smo podigli na jedan veći nivo. Osim toga urađeno je utopljavanje Dvorane, izmjenjene su tribine, te je izgrađena VIP loža, koja je napravljena u okviru uloženog budžeta za prošli godinu. Uzimajući u obzir sve to zaista smo Dvoranu doveli do nivoa kada trebamo razmišljati o sportskom terenu. Dakle, treba izvršiti ulaganja u sam teren. Danas sam dobio informaciju od direktora Gradske dvorane Živinice Samira Šahinpašića da oni u ovoj godini izlaze iz obaveza od desetogodišnjeg kredita, u koji su ušli zbog izgradnje dvorane i to me zaista obradovalo. Smatram da menadžment Gradske dvorane ima snage, znanja, volje i umijeća da i dalje nastavi raditi na ovakav način. Ovom prilikom čestitam menadžmentu na dosadašnjem uspiješnom radu”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Prvo bih želio da se zahvalim načelniku Samiru Kamenjakoviću na ovoj posjeti. Ovo je prva posjeta jednog načelinka poslije Nove godine u ovih 14 godina kako postoji Dvorana. Zahvaljujem se Načelniku zbog interesovanja za ono što se radi, šta se uradilo i šta će se uraditi. U prošloj godini je završen je i peti projekat koji je vođen u zadnje tri gorine. Unazad tri godine uradili smo pokrivanje i utopljavanje dvorane, sređivanje kupatila i izmjenu tribina. Takođe smo uredili malu salu za borilačke sportove, gdje je uloženo ok 25.000,00 KM. Imamo još par ideja šta uraditi, budućnost je pred nama da ih i realizujemo. Bitno je da smo na dobrom putu. Zahvaljujući Načelniku i Općinskom vijeću, koji su prepoznali probleme u dvorani, u toku ove godine apsolutno ćemo izaći iz svih poteškoća s kojima smo se do sad borili”, rekao je direktor Gradske dvorane Živinice Samir Šahinpašić.


Obavještenje o poništenju postupka nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva u Mjesnim zajednicama – M-M”.

Sazetak 430-1-3-250-4-3_19

Obavještenje o poništenju postupka nabavke za Projekat “Ulična – javna rasvjeta u Mjesnim zajednicama po Principu M – M”.

Sazetak 430-1-3-274-4-4_19