U okviru poslovne zone Općine Živinice počela je sa radom Fabrika za preradu ribe. Prije par mjeseci u proizvodnju je ušla sa probnim radom u kojem se obavljaju potrebna testiranja. Uspješno završena prva faza probnog rada je rezultirala i zvaničnim otvaranjem navedene Fabrike, koja zapošljava 120 žena.

Međutim, da bi se upotpunosti zadovoljio kapacitet planiranih radnih mjesta, ovoj fabrici je neophodna Dozvola za izvoz. Tim povodom Direktor Fabrike za  preradu ribe je inicirao sastanak sa načelnikom Kamenjakovićem, koji je i održan u prošloj sedmici. Dogovoreno je da se zajedničkim zalaganjem, preko Federalnog ministarstva za poljoprivredu, dođe do Dozvole za izvoz, a koja bi omogućila zapošljavanje još 200 žena.

Poslodavac kroz radna mjesta u fabrici omogućuje zapošljavanje svakoj ženi bez obzira na nivo obrazovanja, jačajući njezin položaj u porodici ali i u društvu.

Ono što je bitno jeste riješiti problem kako bi se konačno krenulo sa radom punim pogonom.

Uspostavljanjem poslovnih zona na području Općine Živinice kao osnov za razvoj svake lokalne zajednice predstavlja odrednicu politike koju vodi načelnik Samir Kamenjaković zajedno sa saradnicima koji rade na razvoju Općine Živinice.

Cilj je novim poslovnim zonama, te poboljšanjem uslova rada u postojećim, osnažiti živiničku privredu i smanjiti nezaposlenost. Centar za biznis, Udruženje poslodavaca Živinice, pomoć općinske administracije su samo neki od benefita koje ulagači mogu dobiti od Općinske uprave. Općina Živinice nudi poslovne zone sa uređenom infrastrukturom, komunikacije, edukovanu i mladu radnu snagu. Dakle, kako domaći investitori, tako i inostrani investitori susrest će se sa svim ovim prednostima ulaganja u poslovne zone Općine Živinice.

Načelnik se zahvalio direktoru koji je prepoznao poslovni ambijent u Živinicama i što svojim ulaganjem doprinosi razvoju naše Općine. Dodao je, da ohrabruje činjenica da se javljaju novi investitori iz BiH i inostranstva koji su zainteresovani za ulaganje u Živinice.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u zgradi Općine Živinice, upriličio prijem za nastavnike i učenike iz Švedske, koji su porijekolom iz Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković je izrazio dobrodošlicu gostima i zahvalio im se što su svojim dolaskom u BiH učinili korak koji je značajan za konekciju između BiH i njih, koji više ne žive tu.

Naime, formiranjem pet Savjeta u strukturi svog rada i djelovanja načelnik Samir Kamenjaković kada je došao na čelo Općine Živinice je želio istu da učini transparentnijom i pogodnijom za sve građane. Savjet dijaspore je jedan od tih pet savjeta kroz koje građani treba da djeluju na rukovodeće naše Općine.

Formiranje takvog Savjeta pokazatelj je da su svi građani, bez obzira gdje oni bili, odgovorni za napredak naše zajednice.

Općina Živinice je jedina javna ustanova koja institucionalno obilježava Dane dijaspore. Pored ove aktivnosti koja se održava svake godine, Općina Živinice je otvorila i Kancelariju za manjine i dijasporu. Dakle, premisa je postaviti temelje za takav odnos u kojem će podrška jednih drugima uvijek biti na prvom mjestu.

Preživjeli smo historijski lom koji nas je zadesio prije 23 godine, koji je rezultirao migracijama našeg stanovništa u sve dijelove svijeta. Danas smo svjedoci odrastanja druge generacije. Generacije koja raste daleko od domovine svojih roditelja, zemlje svog porijekla. Zadatak starijih generacija jeste da toj djeci probude osjećaj za Bosnom i Hercegovinom kao svojom domovinom. Shodno tome nastavnici koji predaju bosanski jezik u švedskim školama organizovali su studijsko proputovanje kroz BiH za bosansku djecu koja redovno dolaze na njihova predavanja.

U okviru studijske posjete BiH obišli su mnoge gradove i u njima određene lokacije koje su historijski jako značajne za našu državu i naš narod. Posjetili su Potočare, Bratunac, Gradačac, kao i Živinice. U Živinicama su željeli vidjeti stećke, te drugu zanimljivu historijsku ostavštvinu kojom naš grad raspolaže.

Kada je riječ o Švedskoj naši građani koji žive tamo pripadaju najobrazovanijoj useljeničkoj skupini koja broji 2 miliona stanovnika. Kod njih je novembar mjesec bosanskog jezika, a o tome su odlučili vodeći gradske biblioteke. Bosanski jezik je jedan od 81. jezika, a u školama je dobio status kao i svaki drugi predmet.
Nastavnici kroz časove bosanskog jezika na kreativan način podstiču djecu da uče i o ličnostima koje su značajne za historiju BiH, takvim pristupom kod svojih učenika pospješuju znanje o historiji BiH.

“Želimo da ta djece osjećaju BiH kao domovinu, ali i da domovina osjeća njih kao svoje sinove, te da u budućnosti požele ponoviti dolazak u BiH”, rekla je Amela Isavović.

“Zašto smo kazali da hoćemo Dane dijaspore? Želimo vaše mentorstvo u procesu integracije u društvo, a za to nam je potrebno bosanskohrecegovačko srce sa švedskim mentalitetom. Dakle, to ste vi.”, istakao je ovom prilikom načelnik Samir Kamenjaković.


Općina Živinice uz mentorstvo Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine uvodi CAF- model za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru. Caf prestavlja model evropskih smijernica za izvrsnost javnog upravljanja i organizacije javnog sektora. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, u prostorijama Općine Živinice, održao sastanak sa predstavnicima Agencije za državnu službu, te sa službenicima Općine Živinice koji su inicirali implementaciju navedenog programa. Dakla, sastanku su prisustvovali direktor Begić Refik i Samra Ljuca šef Odsjeka za obuku i usavršavanje Agencije za džavnu službu FBiH, kao i predstavnici Kantonalne agencije za državnu službu Admir Alispahić i Suada Durmić.

Općina Živinice je prva javna ustanova, poslije Agencije za državnu službu FBiH u kojoj se implementira CAF-model za efektivnije i efikasnije poslovanje.

Za cilj ima poboljšati praktično znanje, zaposlenika Općine Živinice, o principima upravljanja kvalitetom. Kroz ovaj program zaposlenici oragana uprave razvit će snagu i mjeru za poboljšanje pružanja usluga građanima, kao i unaprijediti i pojačati sveobuhvatnu kulturu upravljanja kvalitetom u Općini Živinice.

CAF-model je baziran na premisi da se izvanredni rezultati u organizacijskim performansama postižu kroz strategiju i planiranje baziranim na vodstvu, ljudima, partnerstvima, resursima i procesima. Ključni ljudi trebaju dati doprinos, dati podršku i stvoriti preduvjete za uspostavu nove radne kulture koja podstiče uvođenje promjena.

Implementacija Projekta CAF-modela u Općini Živinice trajat će 6 mjeseci. Faza implementacije ovog modela dovodi do novih poboljšanja u radu, odnosno pospješuje kvalitet upravljanja javnih organa.

Start CAF-programa, CAF-samoprocjena, Caf-Plan unapređenja su tri faze CAF procesa. Samoprocjena je od posebnog značaja za uključivanje i učešće zaposlenika sa posebnim i istaknutim profesionalnim sposobnostima i ekspertskim znanjem.

Radi se o posebni program koji se zasniva na obučavanju rukovodećih službenika, kao i namještenika Jedinice lokalne samouprave u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Obučiti državne službenike da budu kvalitetniji u svom radu, koji će rezultirati kvalitetnijom uslugom za građane, korisnike krajnjih usluga je ono što se namjerava postići. Dakle, provodi se s ciljem reforme javnog sektora, te podrazumijeva obuku za sve kategorije zaposlenika u organima javne uprave. Zaposlenici koji budu učestvovali u implementaciji ovog modela formirat će CAF Radnu grupu za primjenu CAF-a.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je istakao da lokalna zajednica može biti konkurentna, a da bi to bila mora se baviti konkurentnom politikom. Dodao je da se u strukturu Jedinica lokalne samouprave moraju uvoditi neki novi standardi kojima će se poboljšati sistematizacija i organizacija iste. Cilj je biti drugačiji sa najvišim profesionalnim standardima kao moderna državna služba, te našim načinom rada pomoći građanima Općine Živinice.


Pacijenti hemodijalize Doma zdravlje Živinice, čiji životi zavise od dijalize, su u protekloj sedmici dobili nove dijalizne aparate koji će im taj proces mnogo olakšati ali i učiniti ga kvalitetnijim. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa saradnicima posjetio Odjeljenje hemodijalize.

Kroz donaciju koja se realizovala u obliku tri nova dijalizna aparata samo se nastavlja politika Općine Živinice, a to je da se zdravstvo na našoj regiji učini kvalitetnijim i dostojnim svakog građanina.

Za ovu svrhu je iz Budžeta Općine Živinice izdvojeno 40.000,00 KM. Navedena donacija za Odjeljenje hemodijalize je iskorak jer 15 godina, kako radi, nije bilo nikakvih ulaganja.

Prema riječima Načelnika prije svega treba riješiti pitanje infrastrukture na i u objektu Doma zdravlja, a rezultat potpune realizacije svih projekata planiranih u domenu zdravstva jeste odgovarajuća zdravstvena zaštita za sve naše građane.

Općina Živinice, gdje živi oko 70.000 ljudi, zadovoljava uslove kada je u pitanju uspostavljanje objekta u kojem bi građani Živinica ostvarivali sekundarni oblik zdravstvene zaštite. Dakle, Općina Živinice ima sve predispozicije za otvaranje Opće bolnice na njenom području. Uzimajući u obzir da bi manje općine oko nas kao što su Banovići i Kladanj mogle ući u taj program, potreba za realizaciojm ovog projekta je velika.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković, znajući mogućnosti Općine Živinice i potrebu da Općina Živinice na dugoročnom planu dobije Opću bolnicu, u prostornom planu Općine Živinice predložio realizaciju spomenutog projekta. Općinsko vijeće Živinice je usvojilo ovaj prijedlog, te je u prostornom i regulacionom planu Općine Živinice predviđeno 12 duluma koji bi se iskoristili za tu namjenu. To je bio osnovni preduslov koji bi trebao označiti prvi korak ka otvaranju Opće bolnice na našoj Općini.

Konačnom realizacijom bi se zaokružila priča kojom bi se na jednom mjestu omogućio svaki vid kvalitetne zdravstvene zaštite.

S obzirom na trenutno stanje, na projekte koji se realizuju i koji se planiraju realno je za očekivati da bi za nekih 3-4 godine Općina Živinice mogla imati Opću bolnicu.

“Našoj lokalnoj zajednici, lokalnoj samoupravi građanin je na prvom mjestu. Ako se fokusiramo na to, onda moramo potrebe naših građana staviti na prvo mjesto. Mi moramo ulagati u kvalitet zdravlja kako bi Dom zdravlja Živinice kao referentna zdravstvena ustanova našim građanima pružila kvalitetniju zdravstvenu uslugu kojom bi im se osigurao kvalitetniji život, te da bi zdravlje podigli na viši nivo. Za takvo djelovanje nam trebaju i određena pomagala. U prethodne dvije godine urađeno je jako dobrih, kvalitetnih projekata kada je u pitanju Dom zdravlja. Ovom donacijom čija je vrijednost oko 40.000,00 KM, a koja je utrošene na tri dijalizna aparata nastavlja se politika koja se zalaže za kvalitetnije zdravstvo. Raduje me da ova današnja donacija ima i svoj nastavak kroz donaciju CT-aparata. Ono što planiramo u budućnosti jeste sa rukovodstvom Doma zdravlja raditi na uređenje postojećeg prostora, kao i dogradnja određenih građevinskih jedinica koje su im potrebne za proširenje kapaciteta”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

“Ova tri nova aparata za dijlizu, za naše pacijente smo nabavili zahvaljujući Općinskom načelniku Samiru Kamenjakoviću i Općinskom vijeću Živinice. Nova tri aparat za hemodijalizu su osvježenje za nas i naše pacijente, jer je većini naših aparata praktično prošao rok. Federalno ministarstvo za osiguranje je odgovorno za našu ustanovu al njihovu podršku, kada su u pitanju ulaganja u opremu, nemamo. Budžet za hemodijalizu mora biti veći. Naime, ova ustanova samo zbog hemodijalize u posljednjih 6 godina ima gubitka oko 1.500.000,00 KM, a za taj novac smo mi mogli dosta toga uraditi. Da bi se razvijali u skladu sa svim pravilima struke nadam se da će naše potrebe biti zapažene i u Budžetu za 2019. godinu. Potrebna su nam sredstva za nabavku neophodne dijagnostičke opreme kako bi usavršili ovaj Dom zdravlja koji je drugi po veličini na Kantonu. Ja se nadam da će se ova saradnja nastaviti i u budućnosti. Dom zdravlja je vlasništvo svih stanovnika Općine Živinice, oni ovdje ostvaruju svoju primarni zdravstvenu zaštitu, sekundarni nivo zdravstvene vanbolničke zaštite, kao i tercijalnu zdravstvenu zaštitu koja se inače obavlja samo u bolnicama”, rekao je direktor JZU Dom zdravlja Živinice prim.dr. Esed Omerkić.


Centralna izborna komisija BiH je  donijela Odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2018. godine. Sastavni dio odluke je detaljan tabelarni prikaz rezultata, koji je uradila OIK Živinice  za svaki izborni nivo, po osnovnim izbornim jedinicama, biračkim mjestima, političkim subjektima i kandidatima.


Na području Općine Živinice aktivno se radi na povezivanju ulica gradske zone u jednu funkcionalnu cjelinu, kroz koje će se nesmetano kretati vozila bez obzira iz kojeg pravca idu, te kuda žele dalje nastaviti. U okviru tog nastojanja završeno je asfaltiranje još jedne gradske ulice. Radi se o gradskoj ulici koja ide paralelno sa magistralnim putem a prostire se između ulice Oslobođenja i Bulevara. Kroz ovaj projekat realizovalo se vanjsko uređenje zgrade MH-građevinar.

Ono što je značajno za navedenu novoasfaltiranu ulicu jeste to da je ona novouspostavljena ulica kada je u pitanju nacrt saobraćajnog prostornog plana. Stavljanjem u funkciju ove saobraćajnice olakšan je ulaz u grad Živinice kada se radi o isključivanju sa magistralnog puta. Dakle, navedena ulica je od velike važnosti kada je u pitanju rasterećenje saobraćaja na magistralnom putu.

Vrijednost projekta je 49.937,00 KM, a novčana sredstva su izdvojena iz Budžeta Općine Živinice.

Izvođač radova je živinička firma “Se-Sarajka”.

Načelnik Samir Kamenjaković je istakao da je zadovoljan jer su se neke ulice uspjele relaksirati za samo deset dana, te da im je cilj napraviti funkcionalniju i efektivniju putnu komunikaciju u gradu. Dodao je da ga posebno raduje to što će građani jako puno dobiti sa ovom ulicom.

“Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli na ovakav način riješiti problem saobraćajne komunikacije između dva dijela grada. Ovom ulicom ćemo u potpunosti rasteretiti magistralni put, kada je u pitanju ulazak u grad sa obje strane. Svi koji budu išli u pravcu Sarajeva mogu preko ove ulice ulaziti u drugi dio grada. Želim se zahvaliti i ovim ljudima koji su radili zgradu pored, jer su nam izašli u susret. Naime, nedostajao nam je određen broj kvadrata kako bi smo napravili jednu ovako kvalitetnu ulicu, širine oko 5 metara kojom bi se nesmetano kretalo u oba pravca. Ti ljudi su nam ustupili kvadrate koji su nam bili potrebni. I u budućnosti moramo raditi na analizi i traženju rješenja za sve sporne ulice u našem gradu. U suprotnom imat ćemo zaista tešku situaciju kada je u pitanju saobraćaj i ne samo saobraćaj, već i kretanje pješaka kao i kretanje roba. Mi smo Općina koja ima jako puno privrednih subjekata koji se kreću kroz grad. Na ovakav način riješeni saobraćajni problemi će olakšati i dostavljanje robe dostavnim vozilima koji se kreću kroz grad Živinice. Oni više neće imati potrebu proći cijeli grad da bi dostavili robu. Ovo je alternativa koja zaista otvara Živinice na jedan drugačiji način”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.


Gradska zona Općine Živinice realizacijom projekata asfaltiranja ulica značajno dobija na saobraćajnoj prohodnosti i dostupnosti njezinih ustanova za građane. Dakle, završeno je asfaltiranje gradske ulice koja pospješuje saobraćajnu cirkulaciju kroz grad Živinice.

Novofosafaltirana ulica se nalazi ispred Doma zdravlja. Asfaltiranjem navedene ulice se realizovalo uređenje prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka 1- Dom zdravlja – Zavod za zapošljavanje – izlaz na ulicu Oslobođenja.

Za ovu namjenu iz Općinskog budžeta izdvojeno je 25.000,00 KM.

Izvođač radova je Holex d.o.o. Živinice.

Prema riječima načelnika Samira Kamenjakovića radi se o gradskoj ulici koja olakšava prilaz Domu zdravlja bez obzira iz kojeg pravca se vozite. Dodao je da ga posebno raduje što su uspjeli završiti asfaltiranje ulicu pored Doma zdravlja, jer je ona jako bitna kada je su u pitanju životi ljudi. Naime, sada mogu ne samo saniteti, nego i ljudi koji imaju hitne slučajeve brže i lakše doći do Doma zdravlja, a ne kako se to ranije znalo dešavati da se mora obilaziti cijela gradska zona.

Gradska zona Općine Živinice je jako specifična zbog velikog broja ulica koje dolaze do određene tačke i nisu dalje nastavljene. Rješavanjem problema gradske putne komunikacije kroz povezivanje ulica predstavlja jedini pravi način kako pomoći našim građanima.

“Ako se osvrnemo ka prošlosti vidjet ćemo da je Općina Živinice, kada je u pitanju užio dio grada, u zadnjih dvadeset godina značajno infrastrukturno “zarobljena”. Zbog toga mi tražimo modalitete, analiziramo, pravimo metodologije kako rasteretiti saobraćaj i gustinu saobraćajnih problema sa kojima se susreću naši građani. U prostornim planovima izrađene su ulice kojima će se riješiti taj problem. Nažalost, poslije dvadeset godina uspjevamo analizirati i izvršavati stvari koje su postavljene u prostornom planu. Sad možemo na dva načina spojiti Prvu i Drugu ulicu. Ovaj dio završavamo, odnosno asfaltiramo ulicu koja će spojiti Prvu i Drugu ulicu na ovom dijelu. Planiramo asfaltiranje još nekoliko ulica koje su bukvalno zaboravljene u Živinicama. Sljedeća je u fokusu Prva ulica, gdje smo izvršili analizu kanalizacione mreže, sanirali je i sada dolazi asfaltiranje i te ulice. Također smo uradili jednu ulicu pored Suda, koja je podjednako bitna za gradsku putnu komunikaciju, kao i spajanje dijela od Robne kuće prema podvožnjaku. S tim potezom smo osigurali lakšu prohodnost, te uspostavili putnu komunikaciju bolju sigurno za 30%. Ono što je najvažnije jeste da smo za sve to morali obezbijediti novac. U ovoj godini smo radili jako naporno i uspjeli smo obezbijediti preko 2.500.000,00 više u Budžetu Općine Živinice. Taj novac hoćemo da damo našim građanima, kako bi kvalitet života u Općini Živinice podigli na viši nivo”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.


U Mjesnoj zajednici Priluk uspješno su asfaltirane dvije dionice lokalnog puta koji prolazi kroz Omerkiće i Aljiće. Na ovim putnim dionicama pored asfaltiranja urađeni su i sanacijski radovi na lokalnom putu. Dakle, radi se o sanaciji sa asfaltiranjem putnih dionica.

Finansijska sredstva koja su utrošena na sanaciju i asfaltiranje ovih putnih dionica obezbijeđena su iz koncesionih prihoda. Novčana vrijednost novoasfaltirane putne dionice u Omerkićima je 12.000,00 KM, a za putnu dionicu u Aljićima je izdvojeno 20.000,00 KM.

Izvođač radova je živinička firma “Holex”.

Na području Općine Živinice uspješno se realizuju svi projekti koji su planirani za 2018. godinu, a ono na što se posebno stavio akcent kada je u pitanju tekuća godina jeste putnu infrastrukturu Općine Živinice učiniti kvalitetnijom.

Zahvaljujuči koncesionim sredstvima broj projekata koji se uspješno realizirao na našoj Općini je znatno povećan. Kombinacijom novčanih sredstava iz Budžeta Općine Živinice, te iz koncesionih prihoda kvalitet života u svim segmentima djelovanja građana je poboljšan.

 


Javni oglas za  popunu radnih mjesta namještenika u  općinskom  organu uprave Živinice

na neodređeno vrijeme


Povodom uspješno završene sezone Općinski načelnik Samir Kamenjaković je u zgradi Općine Živinice upriličio prijem za sportiste, članove Streljačkog sportskog kluba „Konjuh“ Živinice i Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom Živinice .

Instruktor za obuku Bećir Džinić i članovi navedenog kluba su svojim dolaskom željeli zahvaliti Načelniku na podršci koju im je u protekloj sezoni pružio, te istaći izvanrdne rezultate koje su postigli u protekloj sezoni.

Postignutom saradnjom sa ovim klubovima, kao i sa još mnogo drugih koji djeluju u našoj Općini, Općina Živinice, na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem, pokazuje da podržava organizovano druženje kroz sport, kao bitan dio aktivnosti u našem društvu.

Da su vodeći ovoga kluba društveno osvješteni, te da osluškuju okolinu pokazuje činjenica da su prošle godine formirali Streljački klub za osobe sa invaliditetom. Napore da se formira taj klub te da se održi njegovo funkcionisanje opravdali su uspješni rezultati koje su ostvarili članovi ovog Streljačkog kluba osoba sa invaliditetom.

Sportisti navedenih klubova su u sezoni koja je ostala iza njih ostvarili rezultate vrijedne pažnje. Dakle, Streljački klub osoba sa invaliditetom je ove godine bio učesnik u Premijer lizi Federacije BiH gdje su postigli odlične rezultate kako u ekipnom tako i u pojedinačnom takmičenju. Kao ekipa u muškoj kategoriji su osvojili 3. mjesto, u ženskoj kategoriji su osvojili 2. mjesto, dok je osvojenih pojedinačnih medalja mnogo. Ono što je posebno važno za ovaj klub jeste da će njihova članica Alma Hodžić ove godine predstavljati državu BiH na Evropskom prvenstvu Paraolimpijskih igara koje će se održati u Srbiji.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković se zahvalio sportistima na onom pozitivnom što donose našem društvu, te naglasio da se takav pozitivizam treba promovisati na našem području.

Sastanak je rezultirao dogovorom da se međusobna saradnja nastavi.

Načelnik je obećao da će kroz Budžet Općine Živinice za 2019. pokušati obezbijediti novčana sredstva kojim bi uslove za vježbu i pripreme za takmičenja učinili kvalitetnijim. Takođe je istakao da da ga raduje činjenica što uspijevaju održati ovaj klub više entuzijazmom nego pomoći koju dobijaju.